Skip to main content

Kultura a hodnoty

Firemní kultura a hodnoty

G4S přistupuje k firemní kultuře a hodnotám, které zastává, s velkou péčí a odpovědností.

Společné hodnoty, uvedené níže, vyjadřují přístup k rozvoji našeho podnikání a pozitivních vztahů s našimi zákazníky, zaměstnanci, investory, dalšími partnery a společností.

Každá hodnota má v rámci skupiny svého vedoucího pracovníka, který odpovídá za její prosazování, aby se stala klíčovou součástí podnikání G4S.

hodnoty

etický kodex

Etický kodex je klíčovou součástí naší firemní kultury. Filozofie podnikání G4S je postavena na souboru základních hodnot, které mají zásadní význam pro rozvoj a úspěch firmy. Jednou z těchto hodnot je integrita, což znamená, že nám ostatní důvěřují, že děláme správné věci. Etický kodex podnikání G4S popisuje klíčová pravidla, jak by se měli chovat všichni naši zaměstnanci. Je závazný pro všechny firmy skupiny G4S.Tento dokument je pravidelně revidován tak, aby odpovídal aktuálnímu obchodnímu modelu a oblastem našeho podnikání.

 

bezpecnostni_poradenstvi_3

KONTAKT

V PŘÍPADĚ ZÁJMU NÁS NEVÁHEJTE KONTAKTOVAT

G4S

vyskočilova 1422/1a, praha 4 - michle, 140 00
^