Covid 19 

Ερωτήσεις και Απαντήσεις αναφορικά με τα οργανωτικά μέτρα που έχουν ληφθεί για την πρόληψη του ιού.
Virus

Η G4S, με υψηλο αισθημα  ευθυνησ, εχει προβει σε μια σειρα οργανωτικων μετρων για την προστασια του προσωπικου τησ, των πελατων τησ και των οικογενειων τους 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΜΑΣ

 • Έχουμε Ομάδα Διαχείρισης της κρίσης η οποία είναι σε συνεχή επικοινωνία τόσο με την Ομάδα Υγιεινής και Ασφάλειας του Ομίλου στο εξωτερικό όσο και με ειδικούς εξωτερικούς συνεργάτες για την βέλτιστη αντιμετώπιση της κρίσης.
 • Διενεργούμε εκτενή και επαναληπτική ενημέρωση του προσωπικού μας σύμφωνα με τις οδηγίες των : Ε.Ο.Δ.Υ., World Health Organization (WHO) και Group Health and Safety Division.
 • Έχουμε ενεργοποιήσει γραμμή αναφοράς περιστατικών και κρουσμάτων (Hotline).
 • Εφαρμόζουμε ειδικό πλάνο work at home για τους ανθρώπους μας που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες. 
 • Έχουμε εντατικοποιήσει και τροποποιήσει την καθαριότητα στις εγκαταστάσεις μας χρησιμοποιώντας ειδικά υγρά απολύμανσης.
 • Έχουμε ξεκινήσει και εφαρμόζουμε το Σχέδιο Ευέλικτης Εργασίας στο μεγαλύτερο ποσοστό του διοικητικού προσωπικού και μπορεί να επεκταθεί εφόσον κριθεί απαραίτητο (τηλε-εργασία και δυνατότητα ευέλικτου ωραρίου εργασίας).
 • Κάνουμε όλες τις συναντήσεις μας με τηλεδιάσκεψη.
 • Περιορίσαμε στο ελάχιστο τους επισκέπτες μας. 
 • Διακόψαμε τα αεροπορικά επαγγελματικά ταξίδια εντός και εκτός της χώρας.
 • Συμβουλεύουμε τους ανθρώπους μας να αποφύγουν τις μετακινήσεις γενικότερα.

ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ 

 • Προσδιορίσαμε τις κρίσιμες δραστηριότητες τις οποίες θα εξακολουθήσουμε να παρέχουμε. 
 • Εξασφαλίσαμε τους πόρους που απαιτούνται για την υποστήριξή τους - υλικοτεχνική υποδομή, ανθρώπινο δυναμικό. 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Έχετε προμηθευτεί υλικοτεχνικά μέσα για την πρόληψη και αντιμετώπιση του ιού;
Έχουμε προμηθευτεί  ατομικά μέσα προστασίας όπως μάσκες, γάντια, αντισηπτικά υλικά τα οποία διαθέτουμε κατά προτεραιότητα στις θέσεις εργασίας και στα τμήματα υψηλής συγκέντρωσης ανθρώπων ενώ διαθέτουμε και στοκ ασφαλείας για εξαιρετικές περιπτώσεις υψηλής επικινδυνότητας.

Έχει γίνει πρόβλεψη για τυχόν ανάγκες πρόσληψης/ διάθεσης επιπρόσθετου προσωπικού;
Διαθέτουμε μια “δεξαμενή” υποψηφίων που μπορούν να προσληφθούν για να καλύψουν έκτακτες ανάγκες εάν αυτό χρειαστεί. 

Τι μέτρα έχουν προβλεφθεί για την αντιμετώπιση ύποπτου, πιθανού ή επιβεβαιωμένου κρούσματος;
Για τους ανθρώπους μας ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων φορέων. 
Θα κάνουμε απολύμανση των χώρων μας και θα επεκτείνουμε το σχέδιο Ευέλικτης Εργασίας για την ομάδα των συναδέλφων που ήρθε σε επαφή με το ύποπτο / επιβεβαιωμένο κρούσμα.Έχουμε πλάνο επιχειρησιακής συνέχειας (BCP) προσαρμοσμένο κατά το μέτρο του δυνατού στις ιδιαιτερότητες του Κορονοϊου που ανανεώνουμε τακτικά ανάλογα με τις εξελίξεις στη χώρα μας.

Έχουν ληφθεί μέτρα περιορισμού του κινδύνου (διαμοιρασμός ρίσκου);
Έχουμε ολοκληρώσει και ήδη ακολουθούμε μέτρα για τον περιορισμό του κινδύνου:
Διαμερισματοποιήσαμε τις κρίσιμες λειτουργίες μας για τις υπηρεσίες που πρέπει να εξασφαλίσουμε χωρίς διακοπή (όπως για παράδειγμα η Καταμέτρηση των Αξιών, Κέντρο λήψης σημάτων κα).
Δημιουργήσαμε θέσεις εργασίας σε διαφορετικούς χώρους / διευθύνσεις με μετακίνηση του προσωπικού.
Εφαρμόζουμε το σχέδιο Work at Home για τα στελέχη μας. 

Ποιο είναι το ελάχιστο εγγυημένο ποσοστό παροχής των υπηρεσιών σας;
Παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις, συμβουλευόμαστε καθημερινά τους Ειδικούς και την αρμόδια ομάδα του Group μας,αναπροσαρμόζουμε τις τακτικές μας,   και θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατό για να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας με την ασφάλεια και την ποιότητα που μας διακρίνει. 

Έχουν παρατηρηθεί προβλήματα μέχρι στιγμής στην εκτέλεση των υπηρεσιών σας;
Μέχρι στιγμής δεν αντιμετωπίζουμε πρόβλημα στην εκτέλεση των υπηρεσιών μας και παράλληλα βοηθάμε τους συνεργάτες μας να αντιμετωπίσουν την κρίση με τον καλύτερο τρόπο.

Έχει γίνει πρόβλεψη μέτρων αντίδρασης σε περίπτωση πανδημίας;
Το Επιχειρησιακό μας Πλάνο αξιολογείται και ανανεώνεται καθημερινά ανάλογα με τις εξελίξεις της πανδημίας. Ακολουθούμε τις οδηγίες των ειδικών. Προτεραιότητα είναι να διασφαλίσουμε την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων μας με τη μικρότερη δυνατή επίδραση στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
 
Ποιος συντονίζει τις ενέργειες επιχειρησιακής συνέχειας και αντιμετώπισης του ιού;
Έχουμε Ομάδα Διαχείρισης Convid-19 η οποία είναι σε συνεχή επικοινωνία τόσο με το Group Health and Safety Team όσο και με ειδικούς εξωτερικούς συνεργάτες για την βέλτιστη αντιμετώπιση της κρίσης. Η ομάδα αναφέρεται στην Ανώτατη Διοίκηση του Ομίλου. 
Η ίδια ομάδα παρακολουθεί διαρκώς την εξέλιξη του προβλήματος και σε συνεργασία με την ανώτατη Διοίκηση της εταιρίας μας προβαίνει σε αναθεώρηση και κλιμάκωση/αποκλιμάκωση των ήδη ληφθέντων μέτρων ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν.

Ποιο είναι το μέγιστο ποσοστό απουσιών που μπορεί να διαχειριστεί η G4S χωρίς να διαταραχθεί η ομαλή παροχή των υπηρεσιών της;
Λόγω του μεγάλου αριθμού των εργαζομένων μας μπορούμε να καλύψουμε πολλές απουσίες. Οι επιχειρησιακές μας διευθύνσεις, βρίσκονται συνεχώς δίπλα σας για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες σας στο μέτρο του δυνατού λαμβάνοντας υπόψη την ασφάλειά σας και την ασφάλεια των ανθρώπων μας, ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες και συστάσεις των αρμόδιων υπουργείων και υπηρεσιών.

Μπορείτε να παρέχετε υπηρεσίες σε μια αποκλεισμένη από τις αρχές περιοχή;
Με τις στολές ειδικής προστασίας που διαθέτουμε μπορούμε να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας εφόσον κριθεί αναγκαίο και εφόσον οι Αρμόδιες Αρχές μας επιτρέψουν την είσοδο. Μέχρι σήμερα δεν έχουμε διακόψει τις υπηρεσίες μας στις περιοχές που είναι σε καραντίνα.

 

ENGLISH VERSION

In G4S, with a high sense of responsibility, we have taken a series of organizational measures to protect our staff, our customers and their families.
So...Which are the organizational measures that have been taken to prevent the virus?

FOR OUR PEOPLE

 • We have a Covid-19 Management Team that is in constant contact with both the Group Health and Safety Division and external experts to optimize the crisis.
 • We carry out extensive and repetitive briefings of our personnel in accordance with the guidelines of the National Public Health Organization (EODY), the World Health Organization (WHO) and the Group Health and Safety Division.
 • We have activated a hotline for urgent cases and Covid-19 infected cases.
 • We implemented a special plan for our people who belong to vulnerable groups.
 • We have intensified and modified the cleaning routine of our facilities using special disinfectants.
 • We started to implement the Flexible Work Plan in 50% of our admin staff which can be expanded if necessary (teleworking and flexible working hours).
 • We perform all meetings through teleconference.
 • We have limited to minimum our visitors.
 • We have temporarily suspended airline covered business trips within and outside of the country.
 • We advise our people to avoid traveling in general.

 FOR OUR PARTNERS/CLIENTS

 • We have identified the critical activities that we will continue to provide.
 • We have secured the resources needed to support them (logistical infrastructure and materials).

FAQs

Have you been provided with logistical tools and materials for virus prevention and treatment?

 We have individual protective equipment such as masks, gloves, antiseptic materials which we have prioritized for guarding posts employees and posts with extensive gathering of people and also have safety stocks for high-risk situations.

 

Has any provision been made for any additional staffing / recruitment needs?

We have a "pool" of candidates that can be hired to cover emergencies if needed.

What measures have been taken to deal with suspected, potential or confirmed infectious cases?

For our people we follow the instructions of the competent bodies.

We will disinfect our premises and implement the Flexible Work plan for the team of colleagues who came in contact with the suspected / confirmed case.

Are risk mitigation measures (risk sharing) taken?

We have completed and are already taking risk mitigation measures:

• We have partitioned our critical functions for the services we need to provide without interruption (such as Counting Securities, Alarm Receipt Center, etc.).

• We created jobs/posts in different places / addresses by moving staff.

• We implement the Work at Home plan for Administrative Personnel.

What is your minimum guaranteed service percentage?

We keep a close eye on developments, consult our Experts and our Group on a daily basis, update our tactics, and do our best to provide our services with the safety and quality that distinguishes us.

Have there been any problems in performing your services so far?

So far, we have no problem performing our services and at the same time helping our partners to handle the crisis in the best possible way.

Have there been provisions for immediate response measures to a pandemic?

Our Business Plan is evaluated and updated on a daily basis. In the event of a pandemic, we will follow the instructions of the experts. The priority is to ensure the health and safety of our employees with the least possible impact on the quality of our services.

Who coordinates the business continuity and response to the virus actions?

We have a Covid-19 Management Team that is in constant contact with both the Group Health and Safety Division and with external experts to optimize the crisis. The team reports to the Group's Senior Management.The same team is constantly monitoring the development of this problem and in collaboration with the top management of our company will review and scale up / de-escalate the measures already taken depending on the prevailing circumstances.

 

What is the maximum percentage of absences that G4S can manage without disrupting the smooth delivery of its services?

Due to the large number of our employees we can cover many absences if external conditions allow it. Our operational departments will be constantly at your side and in consultation with you will fill any gaps in our service coverage as far as possible and with the safety of our clients and employees as a first priority following the instructions and recommendations of the relevant ministries and services.

Can you provide services in quarantined areas?

Quarantine terms apply to everyone.

 

 
^