ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

Το να είμαστε ένας υπεύθυνος επιχειρηματικός εταίρος, εργοδότης, πελάτης και προμηθευτής αποτελλεί για εμάς βασικό κομμάτι της στρατηγικής μας.
festival

ο κωδικασ δεοντολογιασ οριζει τον τροπο ηθικησ λειτουργιασ μασ

Η βάση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης μας είναι ο Κώδικας Δεοντολογίας. Περιγράφει τα βασικά πρότυπα του Group, και πρέπει να υιοθετείται από όλες τις εταιρείες της G4S ως βασική εταιρική πρακτική.
Ο Κώδικας είναι αναρτημένος στο εταιρικό Intranet και εμπεριέχεται στα συμβόλαια των εργαζομένων, ενώ διανέμεται σε όλη την Διοίκηση και τους Διοικητικούς υπαλλήλους από την πρώτη μέρα πρόσληψης τους..
Αυτήν η πολιτική είναι επίσης ένα δυναμικό έγγραφο. Επανεξετάζεται τακτικά, για να εξασφαλίζεται ότι απεικονίζει συνεχώς το επιχειρησιακό πρότυπο και τους τομείς λειτουργίας μας.
Η εφαρμογή της πολιτικής ελέγχεται περιοδικά και αναθεωρείται ετησίως, ως μέρος των διαδικασιών συμμόρφωσής μας. Επίσης, η Διοίκηση καλείται να επιβεβαιώνει την προσωπική δέσμευσή της σε αυτή κάθε χρόνο.
 

Διαβάστε εδώ τον κώδικα δεοντολογίας της G4S

η ηθική είναι βασικό κομμάτι της κουλτούρας μας

επικοινωνηστε μαζι μασ

λουκασ λουκασ

δ/ντησ ανθρ. δυναμικου ομιλου

^