24ωρο κεντρο ληψησ σηματων

Η G4S διατηρεί ένα από τα μεγαλύτερα και τεχνολογικά αρτιότερα Κέντρα Λήψης Σημάτων στην Ελλάδα
USA G4S security guards 780X440

24ωρο κεντρο ληψησ σηματων

Η G4S διατηρεί σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία ένα από τα μαγαλύτερα 24ωρα Κέντρα Λήψης Σημάτων, το οποίο διαθέτοντας τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό ανταποκρίνεται με επιτυχία στην αποστολή της επιτήρησης των χιλιάδων συνδεδεμένων συστημάτων πανελλαδικά και του συντονισμού όλων των προβλεπόμενων ενεργειών σε 24ωρη βάση.
Σε κάθε περίπτωση ανάγκης το έμπειρο προσωπικό των Κέντρων Λήψης Σημάτων προβαίνει στην ειδοποίηση των Αρμοδίων Αρχών και όποιων άλλων προσώπων πρέπει να ειδοποιηθούν ενώ παράλληλα παρέχει, όπου προβλέπεται, τις πρώτες συμβουλές/οδηγίες για την αντιμετώπιση οποιουδήποτε κινδύνου.
 
Οι εξελιγμένες υπηρεσίες των Κέντρων Λήψης διαθέτουν:
  • Σύγχρονος Εξοπλισμός: Διαθέτει τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό και τεχνολογία αιχμής, τα οποία εξασφαλίζουν υψηλή διαθεσιμότητα υπηρεσιών, ασφάλεια δεδομένων και ταχύτατη απόκριση και εξυπηρέτηση.
  • Πολλαπλές τηλεφωνικές γραμμές
  • Σύστημα Εναλλακτικής Επικοινωνίας ενσύρματης/ασύρματης - δικτυακής(IP) τεχνολογίας, με τα εγκατεστημένα συστήματα ασφαλείας.
  • Σύστημα Διαχείρισης Σημάτων (IMS): Γίνεται η διαβάθμιση των σημάτων βάσει της κρισιμότητας τους, ώστε να προκρίνονται και να αντιμετωπίζονται άμεσα τα πλέον επείγοντα.
  • Έμπειρο & Εκπαιδευμένο Προσωπικό: Αυστηρά επιλεγμένο προσωπικό, εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο στη διαχείριση σημάτων συναγερμού

Περισσότερα από 30.000 συνδεδεμένα συστήματα πανελλαδικά

Καθορισμένες & Πιστοποιημένες Διαδικασίες: 

• Πιστοποιημένα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2008 και Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία OHSAS 18001 
• Καθορισμένες Διαδικασίες Λειτουργίας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα (British Standards), προσαρμοσμένες στο νομικό, κοινωνικό και επιχειρησιακό πλαίσιο της χώρας μας. 
• Διαδικασίες Διαχείρισης Σημάτων: Σε κάθε περίπτωση ανάγκης, το έμπειρο προσωπικό προβαίνει στην ειδοποίηση των Αρμοδίων Αρχών, των εξουσιοδοτημένων προσώπων των πελατών και του περιπολικού της G4S (αν υπάρχει η υπηρεσία αυτή), ενώ παράλληλα παρέχει, όπου προβλέπεται, τις πρώτες συμβουλές/οδηγίες για την αντιμετώπιση οποιουδήποτε κινδύνου. 
• Διαδικασίες Καταγραφής τηλεφωνικών συνομιλιών: Διασφάλιση και επιβεβαίωση, σε κάθε ζήτηση την επικοινωνία των χειριστών, τόσο με τις αρμόδιες αρχές όσο και με τους επιλεγμένους υπευθύνους κάθε συνδρομητή. 
• Διαδικασίες Backup: Σε καθημερινή βάση Backup του προγράμματος με το αρχείο πελατών και το ιστορικό τους αρχείο. Τα στοιχεία αυτά παραμένουν στη μνήμη και είναι στην διάθεση του πελάτη. 
 
Η ευρεία γκάμα των παρεχομένων υπηρεσιών επιτήρησης, επεξεργασίας και αντίδρασης των Κέντρων Λήψης Σημάτων, ανάλογα με την περίπτωση, περιλαμβάνει: 

• Επιτήρηση οικιακών ή εταιρικών συστημάτωνασφαλείας 
• Οπτική επιβεβαίωση συναγερμού για στιγμιαία διαπίστωση της επικινδυνότητας του σήματος 
• Απομακρυσμένη, προληπτική οπτική επιτήρηση 
• Φυσικό και ηλεκτρονικό άνοιγμα και κλείσιμο επιχείρησης 
• Έλεγχος καθορισμένου ωραρίου όπλισης / αφόπλισης 
• Απομακρυσμένη τηλεμετρία και παρακολούθηση βιομηχανικών μετρήσεων και αισθητήρων 
• Ηλεκτρονική διαχείριση κτιρίου και ελέγχου πρόσβασης 
• Παρακολούθηση ηλικιωμένου ή ασθενή 
• Ανίχνευση και εντοπισμός οχήματος, σκάφους ή ατόμου
Τα Κέντρα Λήψης Σημάτων της G4S διαθέτουν επίσης σύστημα εναλλακτικής επικοινωνίας, είτε μέσω ασύρματης επικοινωνίας, μέσω κινητής τηλεφωνίας, είτε μέσω δικτυακής (IP) τεχνολογίας με τα εγκατεστημένα συστήματα ασφαλείας. 

Δίδεται έτσι η δυνατότητα, όπου υπάρχει εγκατεστημένο το απαραίτητο υποσύστημα εναλλακτικής επικοινωνίας μέσω κυψελοειδούς ή δικτυακής τεχνολογίας, της διπλής/τριπλής, άρα και πληρέστερης και ασφαλέστερης ζεύξης. Έτσι, σε οποιαδήποτε περίπτωση διακοπής της επίγειας (ΟΤΕ) τηλεφωνικής γραμμής, παρέχεται η δυνατότητα απρόσκοπτης επικοινωνίας των συστημάτων με τα Κέντρα Λήψης Σημάτων και διενεργούνται όλες οι απαιτούμενες ενέργειες διαχείρισης.

επικοινωνηστε μαζι μασ

man with computer infographic

πληροφοριεσ κλσ

^