Οραμα & αξιεσ

Η G4S έχει ένα ξεκάθαρο Όραμα και μια σειρά από Αξίες που εξασφαλίζουν, ότι το σύνολο των εργαζομένων της έχουν πλήρη γνώση και κατανοούν απόλυτα την στρατηγική της, καθώς επίσης και το δικό τους ρόλο στην υλοποίηση αυτής.

Values Greece
^