ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ

Η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και ασφάλειας αποτελεί στρατηγικό στόχο της G4S
Security officer-control room 1200X420

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

Η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και ασφάλειας αποτελεί στρατηγικό στόχο της G4S, δίνοντας προτεραιότητα στην ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών μας και στην κάλυψη των προσδοκιών τους. Για το λόγο αυτό το Τμήμα Ποιότητας σε συνεργασία με τα Τμήματα Πωλήσεων και Εξυπηρέτησης Πελατών μεταξύ άλλων:

1.    Παρακολουθεί και αξιολογεί τις διεργασίες που αφορούν στην πώληση υπηρεσιών καθώς και στην εξυπηρέτηση πελατών, μέσα από την:
    -    ανασκόπηση παραπόνων πελατών
    -    αξιολογήσεις συνεργατών
    -    διεξαγωγή ερευνών μέτρησης ικανοποίησης πελατών

2.    Ενημερώνει, εκπαιδεύει και επιθεωρεί το προσωπικό σε θέματα ποιότητας, με σκοπό την καλύτερη και ουσιαστικότερη εξυπηρέτηση των πελατών και την ικανοποίηση των αναγκών τους.

3.    Σχεδιάζει τις παραμέτρους ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών λαμβάνοντας υπόψη:
    -    τις ανάγκες των πελατών ( ερωτηματολόγια, επικοινωνία με πελάτες, ανάλυση παραπόνων, κλπ.)
    -    τις καθορισμένες διαδικασίες και οδηγίες
    -    τις κανονιστικές απαιτήσεις
    -    στοιχεία ανταγωνισμού

 

Get closer than ever to your customers. So close, in fact, that you tell them what they need well before they realize it themselves.
Παράπονα Πελατών

Στην G4S αναγνωρίζουμε την σημασία των παραπόνων και τον κρίσιμο ρόλο που μπορούν αυτά να παίξουν ως μέσο για την προστασία της κερδοφορίας, την βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών προς τους πελάτες μας και τελικά τη δημιουργία περισσοτέρων πιστών πελατών σε βάθος χρόνου.  


Στείλτε στο quality@gr.g4s.com οποιοδήποτε παράπονο, παρατήρηση ή σχόλιο το οποίο θα θέλατε να μας γνωστοποιήσετε.


Μέτρηση Ικανοποίησης Πελατών
Η μέτρηση της ικανοποίησης των Πελατών μας είναι μια συνεχής διαδικασία για εμάς, η οποία πιστεύουμε ότι μας βοηθάει να γνωρίσουμε καλύτερα τις επιχειρήσεις μας και να βελτιώνουμε συνεχώς τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα, τα οποία προσφέρουμε.

επικοινωνηστε μαζι μας

Handshake infographic

τΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

^