πολιτικη ποιοτητασ

Στη G4S oρίζουμε την ποιότητα ως την δυνατότητα να υπερβαίνουμε τις απαιτήσεις και τις προσδοκίες των πελατών και των ανθρώπων μας
officer in front of monitor

Στη G4S oρίζουμε την ποιότητα ως την δυνατότητα να υπερβαίνουμε τις απαιτήσεις και τις προσδοκίες των πελατών και των ανθρώπων μας
Πολιτική μας είναι να ανταποκρινόμαστε επιτυχώς στις απαιτήσεις των πελατών μας για την ποιότητα των παρεχόμενων Υπηρεσιών, ανταποκρινόμενοι συγχρόνως στις υποχρεώσεις μας προς τους εργαζομένους, τους συνεργάτες, τους μετόχους και το κοινωνικό σύνολο.   
Ειδικότερα, στόχος μας είναι η:
  • Ανάπτυξη ενός ανθρώπινου προσώπου της G4S προς τους πελάτες.
  • Συμβατότητα με τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις και εφαρμογή αυτών για να αυξηθούν οι λύσεις που προτείνουμε στους πελάτες μας.
  • Ανάπτυξη της απαραίτητης υποδομής ώστε το προσωπικό να βελτιώσει τις ικανότητες του καθώς και να επιτευχθεί καλύτερη ενδοεταιρική επικοινωνία αλλά και και η καλύτερη εξυπηρέτηση σε όλα τα επίπεδα.
  • Συμβατότητα με τις αρχές της ολικής ποιότητας έτσι ώστε να επιτυγχάνουμε συνεχή βελτίωση σε οτιδήποτε κάνουμε.
  • Παροχή ολοκληρωμένων λύσεων στους πελάτες μας μέσω ενός εκτεταμένου δικτύου υποκαταστημάτων και συνεργατών.
  • Συμμόρφωση πάντοτε με την ισχύουσα Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία που αφορά την Ποιότητα, την Ασφάλεια και την Επίδραση στο Περιβάλλον.

επικοινωνηστε μαζι μας

Handshake infographic

τΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

^