Küldetés

Az alapítvány célja és tevékenysége

A G4S munkavállalói vagy elhunyt munkavállalói és ezen munkavállalók Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pont szerinti közeli hozzátartozói javára történő alábbi közcélú tevékenységek:

  • szociálisan hátrányos helyzetű családok támogatása, családtagjaik, gyermekeik részére ifjúságvédelmi, veszélyeztetettségük megelőzését szolgáló preventív programok szervezése,
  • a családok egyészségvédelme, prevenciós célú közösségi programok szervezése, támogatása,
  • a családok egészségének megőrzését segítő sportolási lehetőségek támogatása, sportesemények szervezése, támogatása,
  • fogyatékkal élő, vagy hátrányos helyzetű gyermekek speciális intézményi elhelyezésének, iskoláztatásának, gyógykezelésének, fejlesztésének támogatása,
  • szociálisan rászoruló családok szabadidejének kulturált eltöltését szolgáló rendezvények szervezése, támogatása, az ilyen eseményen történő részvétel támogatása,
  • hátrányos helyzetű családok és gyermekeik részére ünnepek szervezése, tehetségek gondozása,
^