Térfigyelő rendszer

A térfigyelő rendszerek a videó megfigyelő rendszerek speciális igényeknek megfelelő változatai. Ezen rendszerek esetén nagyobb területek, városok, kerületek, ipari objektumok biztonsági célú, általában közterületi figyeléséről beszélünk.

Térfigyelő rendszerek speciális tulajdon­ságai:

 • Általában nagy teljesítményű, távvezérléssel mozgatható kamerák.
 • Közterületi figyelés esetén törvény által szigorúan szabályozott működés, adat-kezelés.
 • Speciális építési környezet, több tulajdonost érintő beruházás, tervezés, kivitelezés.
 • Az adatátviteli hálózat üzemeltetése rend-szeres díjakkal járhat.
 • A hatékony működéshez folyamatos üzemeltetés és karbantartás szükséges. 

 

Kamerák:

Térfigyelő rendszerekben a leggyakrabban biztonsági dómkamerák alkalmazása az el­terjedt. Ezek a kamerák távvezérléssel for­gathatók, billenthetők és nagyteljesítményű zoom objektívvel biztosítják a részletek megfigyelését. A kamerák általában félgömb alakú házban kerülnek elhelyezésre, me­lyek különböző kivitelű kiegészítőkkel szinte minden környezethez illeszthetők. Kamerák szerelhetők oszlopokra, épületekre, tetőkre.
A kültéri körülmények miatt minden eset­ben a szükséges védelemmel látjuk el őket (megfelelő védettséget biztosító, fűtött ház, túlfeszültség és villámvédelmek).
A technológiai fejlesztéseknek köszönhető-en a kamerák műszaki paraméterei (fel­bontás, zoom értékek, képfeldolgozási in­telligenciák stb.) folyamatosan javulnak és egyre inkább a digitális technikák veszik át az uralmat ezen a területen is.


Átviteli hálózatok:

Térfigyelő rendszerek esetében rendkívül változatos lehetőségek állnak rendelkezésre, hogy a kamerák jele a megfigyelés, keze-lés és rögzítés helyére továbbításra kerüljön. Az átviteli felület lehet: kisebb távolságokon rézkábelek, nagyobbakon optikai kábelek vagy rádiós megoldások. Megfelelő műszaki feltételek esetén a térfigyelő rend­szer meglévő, vagy külső szolgáltató számí­tástechnikai vagy egyéb optikai hálózatán is működhet.
A G4S által is leggyakrabban al­kalmazott műszaki megoldás a rádiós, infor­matikai hálózatok (WiFi) kiépítése melynek előnyei a következők:

 • gyors és rugalmas telepítés;
 • egyszerűbb kameraáthelyezési lehetőségek;
 • átviteli útvonalak havidíj mentessége.

Központi berendezések:

Az adatok fogadására, kezelésére, rögzí­tésére nagy teljesítményű berendezések szükségesek, melyek üzemeltetéséhez a megfelelő környezetet szükséges biztosítani (pl. légkondicionálás, megfelelő adatbiztonság). A központi berendezések (kezelői munkahelyek, megjelenítő munkaállomások, rögzítő berendezések) tekintettel a számítástechnikai hálózatok által nyújtott rugalmasságnak, teljesen más földrajzi he­lyen is elhelyezkedhetnek. Ugyanígy lehet­séges egy-egy kamera több helyszínről, akár másik városból történő kezelése, vagy több rendszer összekapcsolása, vagy a ké­pek több helyre továbbítása. Az ilyen me­goldások nagy segítséget jelenthetnek a Polgárőrségek munkáinak segítésére ott, ahol nagy kiterjedésű területen, szórványosan fordulnak elő települések, tanyák, lakóközösségek.
A központi berendezések minden esetben csak jogosultak részére teszik lehetővé a rögzített anyagokhoz vagy az élőképekhez való hozzáférést. Az operátorok munkáját megkönnyítendő számos képfeldolgozó intelligencia áll rendelkezésre, ami automa­tikusan detektálja a figyelmet igénylő helyzeteket és riasztja a kezelő személyzetet, illetve rövid idő alatt megkeresi a rögzített felvételek közül az adott szituációban szükségeset. 

G4S Biztonságtechnikai Zrt. térfigyelő rend­szerekkel kapcsolatos szolgáltatásai:

 • Előkészítési feladatok, műszaki egyeztetések az érintett hatóságokkal, és tulajdonosokkal.
 • Engedélyezési eljárások bonyolítása minden érintett hatósággal, tulajdonossal, szolgáltatóval.
 • Kamerahelyszínek kijelölése, lehetséges átviteli hálózatok kiválasztása, tervezése, a szükséges műszaki egyeztetések elvégzése. A rendszerek műszaki specifikációja.
 • Kivitelezési feladatok elvégzése saját szakemberekkel.
 • Meglévő rendszerek felülvizsgálata, bővítése, átépítése, felújítása.
 • Karbantartási és 24 órás hibajavítási szolgáltatások.
 • Rendszerek üzemeltetése.
 • Bérleti, pénzügyi konstrukciók. 

A rendelkezésre álló szabad (nem a térfigyelő rendszer számára dedikált) sávszélessé­get a Megrendelő saját céljaira is szabadon használhatja.

Biztonságtechnika

Elérhetőség

^