Inkasācijas pakalpojumi

G4S Cash Services Latvia ir vadošais inkasācijas pakalpojumu sniedzējs Latvijā ar ilggadēju pieredzi šajā jomā. Uzņēmums ir G4S Latvia meitas uzņēmums un inkasācijas pakalpojumus tirgū piedāvā kopš 2002. gada
bus

G4S Cash Services Latvia piedāvā šādus inkasācijas pakalpojumus:

 • naudas pārvadājumi
 • naudas apstrāde
 • bankomātu apkalpošana

Naudas pārvadājumi

 • naudas un citu vērtslietu fiziska transportēšana, ko nodrošina bruņoti, speciāli ekipēti un apmācīti darbinieki, izmantojot īpaši aprīkotu, bruņotu un citādi tehniski aizsargātu transportu
 • naudas pārvadājumi tiek veikti starp G4S naudas apstrādes centriem, komercbanku un Latvijas Bankas filiālēm, kā arī klientu tirdzniecības un pakalpojumu sniegšanas vietām
 • ikdienā tiek veikta naudas pārvadājumu maršrutu plānošana un izpildes kontrole, izmantojot mūsdienīgas sistēmas, t.sk. GPS, kas nodrošina gan efektīvas loģistikas izveidi, gan drošību – klienta materiālo vērtību aizsardzību

Naudas apstrāde

 • skaidrās naudas pārskaite, nodrošinot klientu ar informāciju par pārskaites rezultātu
 • viltojumu, maksāšanai nederīgu un bojātu naudas zīmju identificēšana
 • pārskaitījumu veikšana uz attiecīgajiem klientu bankas kontiem
 • piegādei paredzētās skaidrās naudas sagatavošana (maiņas nauda – monētas)
 • naudas plūsmas plānošana un kontrole
 • skaidrās naudas un citu vērtību uzglabāšana
 • atskaišu sagatavošana klientam

Bankomātu apkalpošana

 • skaidrās naudas atlikumu bankomātos uzraudzība un apkalpošanas plānošana
 • bankomātu kasešu nomaiņa
 • bankomātu kasešu uzpilde un iztukšošana, skaidrās naudas apstrāde
 • bankomātu uzpildei atbilstošas kvalitātes naudas sagatavošana (fitness sorting)
 • 1. līmeņa bankomātu tehniskā apkalpošana (sasprūdumu novēršana, tīrīšana, čeku papīra nomaiņa u.c.)
 • 2. līmeņa bankomātu tehniskā apkalpošana (remontdarbi, rezerves daļu nomaiņa, profilaktiskie darbi).

sazinies ar mums

g4s latvia

^