Skip to main content

[Persbericht] Iungos 

Innovatiecentrum voor veiligheid doopt haar nationaal netwerk om tot "Iungos".
Logo Iungos

Brussel, 12 december 2019 -  Reeds vijf jaar is het Innovation Center for Security (INNOS) actief op het domein van innovatie, technologie en veiligheid en doopt nu haar nationaal innovatienetwerk om tot IUNGOS.

INNOS nam tot op heden als innovatiecentrum een intermediaire rol op dat is gericht op interactie tussen de overheid, het bedrijfsleven en kennisinstellingen. Dit konden we realiseren dankzij onze diverse partnerleden via concrete innovatieprojecten en diverse netwerkmomenten.

We willen ons vanaf nu nog meer toespitsen op de verbindende rol tussen overheden, bedrijven, kennisinstellingen én burgers in België, met als finaal doel: een veiligere samenleving. Onze doelstelling is immers antwoorden te formuleren op fundamentele uitdagingen in het domein van nieuwe technologieën, innovatie en integrale veiligheid.

Deze vernieuwde strategische visie willen we ook vertalen in een nieuwe naam waaronder we onze nieuwe activiteiten verder (inter)nationaal willen ontplooien: IUNGOS.

“IUNGO” staat voor “verbinden”, aangevuld met de letter “S” voor “Safety en Security”.

Het nieuwe IUNGOS zal zich vooral richten op :

(1) het organiseren van innovation labs die de ontwikkeling, introductie en toepassing van innovatieve technologieën op het veiligheidsdomein vergemakkelijken.

(2) het realiseren van innovatieprojecten, waarbij nieuwe innovaties worden ontwikkeld rekening houdend met bestaande praktijken, initiatieven en kennis.

Als onafhankelijke organisatie biedt IUNGOS een open platform op basis van een laagdrempelig lidmaatschap. Door middel van co-creatie wordt geïnvesteerd in kennisdeling, ontwikkeling en innovatie. Organisaties uit het brede domein van veiligheid, innovatie en technologie zijn daarom welkom en een win-win voor alle betrokkenen wordt nagestreefd.

Op deze manier levert IUNGOS een meerwaarde bij de ontwikkeling van kennis én economische ontwikkeling in België. 

Deze vernieuwing wordt ondertussen geruggesteund door een samenwerking tussen een diversiteit aan actieve ledenorganisaties waaronder Securitas, G4S, Betafence, Proximus, CityMesh, Tein Technology, Sioen, Vias Institute, POM, POV, diverse politiezones, Ugent, Université de Liège, Koninklijke Militaire Academie, VIVES Hogeschool en Campus VESTA.

^