Skip to main content

G4S Covid-19 Update 

Covid-19 update

From Ashley Almanza, Group CEO 

Nu landen en gemeenschappen over de hele wereld blijven strijden tegen de verspreiding van Covid-19, wilde ik van de gelegenheid gebruik maken om enkele maatregelen te schetsen die we bij G4S hebben genomen om onze medewerkers en klanten te beschermen.

Met een aanzienlijke aanwezigheid in Azië reageert G4S al enkele maanden op de verwoestende gevolgen van Covid-19 en gebruiken we die ervaring om onze klanten en medewerkers te ondersteunen nu de pandemie zich heeft verspreid over Europa, het Midden-Oosten, Noord- en Zuid-Amerika en Afrika.

Met 550.000 collega's die op elk continent cruciale diensten leveren, is de veiligheid van werknemers en klanten van het grootste belang voor de groep.  We volgen de richtlijnen van de volksgezondheidsautoriteiten in elk van onze landen waar we actief zijn op en zorgen ervoor dat dit advies aan onze collega's wordt gecommuniceerd. 

We richtten ons onmiddellijk op de meest blootgestelde gebieden en zorgden ervoor dat onze teams die in deze gebieden actief waren, over de nodige ondersteuning, beschermende uitrusting en advies beschikten om veilig te blijven. Maar ook om de hoge kwaliteit van dienstverlening te bieden die wij en onze klanten verwachten. Onze collega's reageerden met buitengewone moed en veerkracht en we zijn trots en dankbaar voor de professionele inzet die ze hebben getoond.

Onze medewerkers spelen een essentiële maatschappelijke rol in de veiligheid van mensen en goederen. Dit is een plicht die we zeer serieus nemen. In alle landen van de groep zijn bedrijfscontinuïteitsplannen (Business Continuity Plan)  geactiveerd en onze collega's werken er hard aan om ervoor te zorgen dat alle afdelingen operationeel zijn. Veel van onze klanten hebben te maken met verstoringen in hun normale werkgewoontes en bedrijfsomgeving en we zijn zo flexibel mogelijk om ervoor te zorgen dat onze teams aan deze veranderende behoeften kunnen voldoen.

We werken samen met de industrie, de vakbonden en de overheid om ervoor te zorgen dat onze collega's als belangrijke medewerkers worden aangewezen, zodat we de continuïteit van de dienstverlening aan onze klanten kunnen waarborgen.  We hebben werkpraktijken op afstand geïmplementeerd waar we kunnen en reageren dagelijks op de veranderende behoeften van de klant naarmate het virus zich verder ontwikkelt en organisaties zich aanpassen aan de uitdagingen die dit met zich meebrengt.

Zoals u weet verandert de situatie met betrekking tot Covid-19 elke dag en blijven we de ontwikkelingen volgen om zo onze plannen daarop aan te passen. Leden van mijn managementteam zijn elke dag persoonlijk betrokken en we hebben een wereldwijde Covid-19 stuurgroep opgericht om de uitvoering van onze plannen te coördineren.

De pandemie is een onvermijdelijke uitdaging voor overheden, bedrijven en gemeenschappen over de hele wereld en we hopen dat u de impact ervan op uw bedrijf, personeel en klanten tot een minimum kunt beperken. Als wij u en uw teams kunnen helpen, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw lokale G4S-vertegenwoordigers.

Ashley Almanza
Group Chief Executive Officer

 
^