identificatiekaarten

Hierbij de nieuwe geldende regels ingevolge COVID-19 aangaande de aanvraag en het verkrijgen van identificatiekaarten.

Contacten met Binnenlandse Zaken (BiZa)

De afgifte van aanvraagdossiers en de ophaling van identificatiekaarten bij BIZA aan de Waterloolaan, 76 te Brussel, is niet langer voorzien.Alle dossiers moeten worden opgestuurd via de post, alle aangemaakte identificatiekaarten worden ook naar uw onderneming opgestuurd via de post.                                                                                                           

Pre-screenings

Antwoorden op pre-screeningaanvragen zullen tot 3 werkdagen op zich laten wachten (i.p.v. 1 werkdag). Dit komt omdat telewerkers van bij hen thuis geen toegang hebben tot deze dossiers en politieregisters niet kunnen consulteren.
 

Afwijkingen aanvraagdossiers identificatiekaarten

1) Bijscholingsattesten 

Normale regel
Een aanvraag tot vernieuwing van de identificatiekaart dient:

  • 6 maanden voor de vervaldatum van de huidige kaart aangevraagd te worden;
  • onder andere een ‘bijscholingsattest bewakingsagent’ te bevatten dat op datum van de aanvraag van de identificatiekaart maximum 2 jaar oud mag zijn.

Afwijking toegestaan naar aanleiding van COVID19
Voor vernieuwingen van identificatiekaarten die aangevraagd worden tussen 10 maart 2020 en 10 mei 2020 (en dus vervallen tussen 10 september 2020 en 10 november 2020) geldt dat het bijscholingsattest nog niet aan de aanvraag dient toegevoegd te worden. Het attest dient in deze gevallen ten laatste 2 maanden voor de vervaldatum van de lopende kaart overgemaakt te worden. Zonder bijscholingsattest kan geen vernieuwing van de kaart verleend worden.

Dit betekent een feitelijk uitstel van 4 maanden.

2) Schiettesten 

Normale regel
Om te kunnen deelnemen aan schiettesten moet de kandidaat een attest kunnen voorleggen waaruit blijkt dat hij maximum 6 maanden eerder een ‘attest wapenopleiding’, een ‘attest aanpassingsopleiding wapens’ of een ‘attest schiettest’ bekwam.
 
Afwijking toegestaan naar aanleiding van COVID 19
Tot 10 mei 2020 geldt dat het attest dat voorgelegd moet worden voor deelname aan de schiettesten maximum 8 maanden oud mag zijn.
 
Dit is een feitelijk uitstel van 2 maanden.
 

3) Tijdelijke identificatiekaarten

Normale regel
Een tijdelijke identificatiekaart is geldig voor een periode van 6 maanden te rekenen vanaf de datum van aanwerving.
 
Afwijking toegestaan naar aanleiding van COVID-19
Voor de kaarten die vervallen tussen 10 maart en 10 mei 2020 geldt dat de geldigheidsduur van 6 maanden verlengd wordt tot een geldigheidsduur van 9 maanden.
 
Dit is een feitelijk uitstel van 3 maanden.

 
Deze maatregelen zijn genomen ingevolge de maatregelen genomen door de federale overheid van 13 maart 2020; wijzigingen zijn mogelijk na eventueel nieuwe maatregelen door de federale overheid.

 
^