Skip to main content

Onze waarden

Onze bedrijfswaarden weerspiegelen de hoge eisen die we stellen aan onze organisatie. Ze maken intrinsiek deel uit van onze bedrijfscultuur, de manier waarop we handelen en ons gedragen. 
G4S values

Mensen zijn de drijvende kracht achter onze servicegerichte organisatie. Ze verzekeren een uitmuntende dienstverlening, in harmonie met onze bedrijfswaarden en -normen. Onze medewerkers rekenen op een veilige werkomgeving. Ze krijgen volop kansen om zich te ontwikkelen, en ze worden prima ondersteund en begeleid in hun loopbaan. 

In 2015 voerden we een herziening van onze bedrijfswaarden door. De oorspronkelijke waarden dateren van 1962, het jaar waarin G4S Belgium werd opgericht. 

Hoewel een groot deel van de originele waarden nog actueel is, was het hoog tijd voor een update. 
Zo kunnen we nóg beter onze verplichtingen nakomen ten aanzien van onze stakeholders. Het resultaat van die herziening is een nieuwe reeks waarden met een hoge relevantie.

In 2017 werken we verder aan het verankeren van onze waarden in alle processen en gebruiken van de groep, inclusief managementincentive programma’s. Doen er zich tóch incidenten voor, of komen onze medewerkers onvoldoende tegemoet aan onze waarden en normen, dan treden we daadkrachtig op. We brengen de relevante autoriteiten op de hoogte van eventuele inbreuken, voeren zélf een intern onderzoek uit, of stellen een onafhankelijke partij aan om dat in onze naam te doen. We trekken lessen uit inbreuken op het beleid en onze standaarden, en passen onze praktijken aan om in de toekomst fouten te vermijden.

We handelen … integer en respectvol
Onze bedrijfsactiviteiten en professionele relaties steunen op vertrouwen, eerlijkheid en transparantie. We komen altijd onze beloftes na, en dwingen correct handelen af. We luisteren, en we behandelen onze medewerkers, klanten en diegenen voor wie we verantwoordelijk zijn met het grootste respect. 

We zijn gepassioneerd door … veiligheid, beveiliging en uitmuntende service
Veilig werken is ons stokpaardje. We gaan tot het uiterste om onze medewerkers en klanten te behoeden voor onheil. We zijn experts in veiligheid, en wenden die gespecialiseerde kennis aan om de assets van onze klanten te beschermen. We leven onze beloftes na, en streven naar een uitmuntende klantenservice. 

We verwezenlijken dit dankzij … innovatie en teamwerk
We investeren in technologie en best practices om onze producten en diensten continu te verbeteren. We blijven onszelf uitdagen. Zo ontwikkelen we nieuwe manieren om onze klanten van dienst te zijn en hun doelstellingen te realiseren. We werken samen als een team, en waarderen ook de individuele bijdragen van onze medewerkers. Zo behalen we optimale resultaten voor onze klanten en onze organisatie.
^