Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM)

De Nederlandse Aardolie Maatschappij, kortweg NAM, zorgt voor warmte en brandstof. Het bedrijf heeft als missie het op duurzame wijze opsporen en winnen van gas en olie binnen Nederland, inclusief het Nederlandse deel van de Noordzee. NAM produceert ongeveer 75 procent van het aardgas dat in Nederland wordt gewonnen. De bijdrage aan de Nederlandse aardolieproductie is zo’n 25%. Op alle locaties van de NAM draagt G4S bij aan de veiligheid.
NAM verzamelplaats ontruiming
^