Gezin staat centraal bij rehabilitatie in HM Prison Parc

Corin Morgan-Armstrong, Head of Family Interventions bij de G4S hechtenis- en gevangenisdiensten in Groot-Brittannië, vertelt hoe het HM Prison Parc in Wales laat zien wat de voordelen zijn van rehabilitatie van gedetineerden in het ‘Onzichtbare Muren’-project.
G4S case study HMP Parc

“Als gedetineerden het huis waar hun gezin woont zouden zien door de muren van hun cel heen, dan zien ze hoe hun zoontje ‘s nachts huilt omdat hij zijn vader mist. Of dat hun partner het zwaar heeft en steeds verder in de schulden terecht komt. Als ze dat zouden kunnen waarnemen, dan zou dat hun gedrag veranderen.”

Corin Morgan-Armstrong gelooft hier zo sterk in, dat hij besloot er iets aan te doen. In 2012 startte hij daarom met het project ‘Onzichtbare Muren’. Een evaluatie in december 2017 van de eerste vijf jaar van het project, uitgevoerd door de universiteit van Zuid Wales, laat zien dat er al significante resultaten zijn behaald. Hierdoor kwam er meer budget vanuit HM Prison and Probation Services (HMPPS, HM gevangenis- en reclasseringsdienst) en G4S beschikbaar.

“Gedetineerden die de naam van hun kinderen op hun lichaam hebben getatoeëerd zullen je vertellen dat er niets boven hun gezin gaat, maar alles wat ze doen, lijkt daar haaks op te staan. Ik wil deze mannen de emotionele en praktische last laten ervaren die ze hun gezin opleggen, zodat zij er anders tegenaan gaan kijken en ze helpen om een andere weg in te slaan.” Zonder band met hun gezin, zonder kansen en zonder duidelijk doel, vallen veel gedetineerden weer terug in crimineel gedrag zodra ze vrijkomen. Soms tot wel 50% per jaar, volgens het Ministerie van Justitie. Cijfers, die later dit jaar gepubliceerd worden, tonen aan dat de werkwijze van G4S een significante verandering in deze percentages teweegbrengt”, zegt Morgan-Armstrong.

G4S infographic case study HMP Parc

Ondersteuning van gedetineerden en hun gezinnen

De werkwijze van HM Prison Parc, zoals die werd uitgevoerd in samenwerking met Barnardo’s Cymru, draaide de eerste vijf jaar op kosten van Big Lottery. Elke gevangene die deelnam aan het programma, kreeg een eigen sponsor. Deze sponsor werkte ook samen met het gezin van de gedetineerde (kinderen, partners en (groot)ouders) om de familiebanden te herstellen en te onderhouden.

Daar stopt het niet. Vanuit de afdeling Gezinsinterventie van HM Prison Parc hebben gedetineerden binnen het project toegang tot 19 verschillende gezinsinterventies, variërend van cursussen ‘Ouderschap voor vaders’ tot ouderavonden in de gevangenis.

“Bij aanvang van het project waren scholen huiverig om met ons om tafel te gaan. Nu krijgen we aanvragen van scholen om ook deel te nemen aan het programma.” Leerkrachten nemen werkstukken van de kinderen mee naar de gevangenis, om te laten zien aan de gedetineerden en hun gezinnen. Er zijn certificaten en beloningen voor kinderen en leerkrachten en zelfs voor de vaders die vastzitten. “We willen dat de kinderen zien dat hun vaders iets goeds doen en daarvoor beloond worden”, legt Morgan-Armstrong uit.

Het doel is namelijk niet alleen om de gedetineerde te rehabiliteren: “De mentoren werken samen met de partners van gedetineerden, hun kinderen en scholen en met maatschappelijk werk om alle lijnen te verbinden. Partners kunnen problemen hebben met verdovende middelen, slechte emotieverwerking, slecht ouderschap en schulden.”

De kinderen van gedetineerden worstelen vaak ook: bijna de helft van de kinderen die begonnen met het programma hadden problemen met spijbelen of schoolresultaten. 16% werd door maatschappelijk werkers beschouwd als kwetsbaar. 10% van de kinderen werd gepest. “Rond de 65% van de jongens met een vader in de gevangenis, komt zelf vroeg of laat in aanraking met justitie. Als een of meer kinderen uit huis worden geplaatst, zijn de financiële gevolgen voor de staat minimaal enkele honderdduizenden euro’s. Dankzij ‘Onzichtbare Muren’ zien we een verbetering in aanwezigheid op school voor onze groep naar 93%, waarbij het pesten tot 0% daalde. Het aantal uren van maatschappelijk werk voor deze kinderen is enorm afgenomen.”

Sarah Crawley, directeur van Barnardo’s Cymru, voegt eraan toe: “Als externe partner van G4S kon Barnardo’s Cymru samenwerken met de familie van de gedetineerde, zodat ze een netwerk konden bouwen in de eigen gemeenschap. De familie werkte graag met ons samen, omdat ze het niet stigmatiserend vonden. Zo konden we belangrijke verbindingen leggen met scholen om de kinderen te ondersteunen in een hele moeilijke periode van hun leven.”

Het programma veranderde ook de vooruitzichten van de mannen in het HM Prison Parc. Bij aankomst in het Parc was 80% van de gedetineerden werkloos, 17% was dak- of thuisloos en 89% was problematisch gebruiker van drugs of alcohol. Bij vertrek was nog slecht 25% werkloos, 1% dak- of thuisloos en 20% was problematisch gebruiker van drugs of alcohol. Zelfs het problematische alcohol- en drugsgebruik binnen de gezinnen nam af van 15% naar 5%.

G4S infographic case study HMP Parc

Positieve impact

Maar wat gebeurt er met gedetineerden die niet meedoen aan het programma? Morgan-Armstrong gelooft dat er een domino-effect is. “Het Ministerie van Justitie en het Lord Farmer Review (2017) zijn erg stellig over het positieve effect van regelmatig gevangenisbezoek op het terugdringen van recidiveren. Gemiddeld krijgt 48% van de gedetineerden regelmatig bezoek. Op Parc hebben we dat omhoog gekregen naar 69%, en bij de laatste meeting zelfs naar 77%.”

Hij wijt deze toename aan de strategie en het model van gezinsinterventies, dat ze in de afgelopen tien jaar hebben ontwikkeld. En aan eenvoudige aanpassingen, zoals het toevoegen van kleur en planten aan bezoekersruimten. Zo werden het plekken waar kinderen zich op hun gemak voelen, wat weer bijdraagt aan positieve gezinsactiviteiten.

“Mensen komen vaak niet bij familieleden op bezoek in de gevangenis omdat het er vreselijk is. Het is er vies, angstaanjagend en deprimerend. Wij hebben erg kleurrijke, warme en schone bezoekersfaciliteiten, die nog steeds voldoende beveiligd zijn”, legt hij uit. De positieve resultaten van ‘Onzichtbare Muren’ van het Farmer Review onderzoek tonen aan dat dergelijke gezinsinterventies kunnen helpen om daders te rehabiliteren. Ook droegen de resultaten bij aan de verwachtingen van het HM Inspectorate of Prisons - de criteria waar gevangenissen aan moeten voldoen.

G4S en HMPPS Wales geven ‘Onzichtbare Muren het budget om door te gaan. Hierdoor neemt de tijd die mentoren doorbrengen met daders na vrijlating toe van 6 naar 12 maanden. Ook wordt het programma aangepast om te focussen op de meest effectieve vorm van interventie. “We zijn blij met de erkenning die deze samenwerking krijgt. We blijven samenwerken zodat G4S het bezoekerscentrum van Parc kan blijven draaien, waar we wekelijks een warme ontvangst bieden aan de 400 kinderen die er op bezoek komen”, zegt Crawley.

“We hebben een kosteneffectieve aanpak ontwikkeld, die volgens mij ook in andere gevangenissen toegepast kan worden. We hebben de mogelijkheid om een gezinsaanpak uit te rollen in alle gevangenissen in Wales en gevangenissen van over de hele wereld hebben hun interesse laten blijken in ons programma. Het nieuwe uitvoeringsmodel is gestroomlijnder en verstandiger, en dat betekent dat het op andere locaties gekopieerd kan worden”, concludeert Morgan-Armstrong.

^