Particuliere inhuur boa’s domein I mogelijk

Particuliere inhuur van boa’s is met ingang van 1 januari mogelijk gemaakt voor alle bevoegdheden uit domein I Openbare Ruimte, dus ook voor het toezicht op de naleving van de Drank- en Horecawet. Op deze wijze kan een gemeente (tijdelijk) extra capaciteit realiseren om piekmomenten en ziekte van eigen personeel op te vangen.

^