Skip to main content

Aandacht aan Mens, Milieu en Maatschappij

G4S zorgt ervoor dat mensen veilig kunnen wonen, werken en leven. Nu, maar óók in de toekomst. Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) sluit daar naadloos op aan.
G4S MVO iconen

Naast onze professionele betrokkenheid willen we graag een duurzame bijdrage leveren aan de maatschappij. Bovendien stellen de overheid en het bedrijfsleven steeds meer eisen op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid.

Mathijs van Rooijen, regiomanager van Security Services en lid van de MVO-werkgroep: ‘We doen als G4S Nederland al best veel op het gebied van MVO, maar vergeten dat vaak te vertellen. Daardoor weten veel mensen, binnen en buiten onze organisatie, niet waarom MVO belangrijk is voor G4S.’ Veel van onze medewerkers zijn al op hun eigen manier maatschappelijk betrokken, bijvoorbeeld door zich in te zetten voor vrijwilligerswerk. Mathijs: ‘Dat inspireert ons als werkgever om dezelfde betrokkenheid te tonen.’

Drie thema's
In de context van het internationale beleid van G4S focussen we in Nederland op de onderwerpen die hier belangrijk zijn en waar we het verschil kunnen maken. We besteden aandacht aan drie thema’s: Mens, Milieu en Maatschappij.

Mens

Onder het thema Mens valt alles wat direct raakt aan mensen die al bij ons werken of in de toekomst voor ons gaan werken. Mathijs: ‘Denk bijvoorbeeld aan de vele opleidingsmogelijkheden die we onze eigen medewerkers bieden en aan kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Of de samenwerking die we onlangs zijn aangegaan met Defensie, waarbij we militairen helpen om duurzaam te re-integreren.’

Milieu

Bij Milieu staat het reduceren van CO2 centraal. Dat doen we door elektrische auto’s op te nemen in ons wagenpark en kritisch te kijken naar onze huisvesting en afvalstromen. Ook duurzaam inkopen hoort daarbij.

Maatschappij

Bij het thema Maatschappij draait het om onze maatschappelijke betrokkenheid. Zo steunen we initiatieven als Match-It! en JINC, of geven we een financiële bijdrage aan een buurt AED. Ook steunen we medewerkers die vrijwilligerswerk doen of maatschappelijke acties op touw zetten.

Impact genereren
De MVO-werkgroep brengt in kaart wat G4S doet binnen de drie thema’s. Door onze successen te delen kunnen we van elkaar leren en elkaar inspireren. Mathijs: ‘Uiteindelijk kunnen we de meeste impact genereren als we de krachten van 6.500 collega’s bundelen. Daarom bestaat de werkgroep ook uit collega’s uit alle afdelingen binnen onze organisatie – om een breed draagvlak te creëren. Want uiteindelijk is MVO niet een taak van een klein groepje mensen, maar van ons allemaal.’

Meer lezen over de MVO-werkgroep? Lees dan het G4S Cares magazine 2019-2020

^