Groeten… Oogcontact… Aankijken… Luisteren…

Als je iedereen gastvrij ontvangt,zijn dieven niet meer anoniem. Zo ontmoedig je winkeldiefstal en vergroot je de veiligheid.

Week van de Veiligheid

Crux van veiligheidsgevoel

Dylan legt uit dat veiligheid een bepaalde manier van denken en manier van leven is. “Als je denkt dat de kans klein is dat er wat gebeurt en je je dus heel veilig voelt, vergroot je eigenlijk de kans dat er wel wat gebeurt. Dat is nou juist de crux. Daarom is het verstandig stil te staan bij je eigen veiligheid en bescherming tegen risico’s”. Veel ondernemers zien niet dat daar nog zoveel te behalen valt. “Veiligheidsbedrijven zoals wij hebben eigenlijk de verplichting om verhalen en cases te vertellen, om er zo mede voor te zorgen dat die maatschappelijke bewustwording vele malen hoger wordt.” Door mensen in een organisatie of community aan te wijzen om zich hiervan bewust te zijn en dit uit te dragen kunnen zij de mensen om hen heen begeleiden en wijzen op hun eigen veiligheid. Dylan vertelt welke ontwikkeling er nu gaande is: “Wat je nu in de samenleving ziet ontstaan, zijn veel investeringen in processen en technologieën, terwijl er juist ook een belangrijke rol en verantwoordelijkheid bij mensen zelf ligt voor het creëren van veiligheid. Dat heeft te maken met bewustwording.”

People, Process en Technology

Processen en technologieën zijn belangrijk om in te investeren en jezelf of je organisatie zo veilig mogelijk te houden. Maar incidenten gebeuren vaak door onoplettendheid en onwetendheid van mensen. “Juist door kennis en bewustwording op het gebied van veiligheid kunnen veel problemen voorkomen worden,” legt Dylan uit. “De drie belangrijkste componenten zijn dan ook people, process en technology: de combinatie van kennis, technologie en het inzetten van vakmensen. De essentie is het managen van menselijk gedrag. Ons corporate security managementmodel is zowel vanuit organisatorisch perspectief gemaakt als over de componenten mensen en awareness. Een bewustwordingsprogramma draagt eraan bij dat mensen doordrongen raken van de gedachten en risico’s waar ze mee te maken kunnen krijgen. Zo kun je de cirkel heel mooi sluitend maken.”

Dylan geeft een voorbeeld uit de eigen G4S-organisatie: “Twee jaar geleden zijn we gestart met een safetymoment voor iedere meeting. Daar werd eerst lacherig over gedaan, maar na een tijd is het bewustzijn op veiligheidsgebied aanzienlijk vergroot. De kracht zit ook hier in de herhaling.”

^