Zorg dat je nooit alleen opent of sluit!

Open of sluit je winkel nooit alleen. Doe het samen, met een beveiliger of met onze alarmcentrale op afstand.

Week van de Veiligheid

Grensoverschrijdend gedrag

Henk verduidelijkt zijn stelling aan de hand van een voorbeeld van de G4S-training ‘Omgaan met grensoverschrijdend gedrag’. Die training is breed van opzet, en gaat in op verschillende onderdelen van grensoverschrijdend gedrag, zoals omgaan met agressie, met intimidatie maar ook met pesten. Dat zijn stuk voor stuk elementen waarop medewerkers worden getraind.

Beveiligings- en winkelpersoneel komt het meest in aanraking met grensoverschrijdend gedrag, en is dan ook een belangrijke doelgroep van deze training. 45% van de bedrijven die hun medewerkers de training laten volgen, doet dit op eigen locatie. “Wij kunnen zorgen voor trainingen op locatie, maar daarnaast hebben wij ook trainingscentra waar je de praktijk goed kunt oefenen. De cursist wordt in een situatie geplaatst en wordt getraind om bijvoorbeeld de-escalerend te handelen wanneer hij of zij op een agressieve manier wordt aangesproken,” legt Henk uit.

Levens redden

Maar waar zit nu de verbinding tussen deze toch primair werkgerichte training en de aspecten ‘veilig wonen’ en ‘veilig leven’? “Wij zijn er rotsvast van overtuigd dat je met een training die je voor je werk volgt, uiteindelijk Nederland een stukje veiliger maakt. De kennis die je tijdens een training opdoet – of het nu gaat om omgaan met grensoverschrijdend gedrag of om een bhv-training of een andere veiligheidstraining – pas je misschien primair toe in je werk. Maar vlak niet uit dat je de kennis en de vaardigheden die je leert, ook heel goed privé kunt gebruiken. Je kunt er je buurvrouw mee helpen, je kunt je ermee verdienstelijk maken binnen de sportvereniging waar je lid van bent, noem maar op. Een training kan eraan bijdragen dat je levens redt; hetzij op je werk, hetzij in je woon- en leefomgeving. Ik durf dan ook te stellen dat je door een veiligheidstraining te volgen, een belangrijke bijdrage levert aan een veilige samenleving.”

^