Cariere - manangement suport

Nota informare recrutare

NOTĂ DE INFORMARE

Aceasta Nota de informare se refera la prelucrarile de date cu caracter personal realizate de G4S in procesul de recrutare si selectie (denumirea de G4S acopera G4S SECURE SOLUTIONS SRL si G4S CASH SOLUTIONS SRL), cu sediul in România, Bucuresti, sector 1, Piata Charles de Gaulle nr.15, etaj 12.

   Persoanele vizate la care face referire prezentul document sunt:

 • candidatii care aplica pentru o pozitie in cadrul companiei si ne transmit datele personale direct sau prin intermediul firmelor specializate in furnizarea de servicii de resurse umane;
 • potentialii candidati, identificati utilizand diverse canale, cum ar fi site-uri specializate in recrutarea online, job boardurile, retele de socializare specializate in resurse umane, etc.

   Datele prelucrate in procesul de recrutare si selectie pot fi urmatoarele (cu mentiunea ca aceasta este o enumerare care intentioneaza sa includa cat mai multe dintre posibilitati, fara a insemna ca vor fi necesare toate aceste date in fiecare dintre cazuri): nume, prenume, adresa, data nasterii, cetatenia, telefon, adresa de e-mail, date despre studii, diplome, certificari,  calificari profesionale, atestate si avize, experienta profesionala / istoric angajari, competente relevante, limbi straine vorbite, rezultate la teste de evaluare, informatii comunicate in cadrul interviurilor, voce, cazier judiciar (unde este cazul), precum si alte informatii pe care le considerati relevante si le includeti in CV-ul dvs. sau care sunt necesare pentru acordarea avizului de securitate.

   Datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate in baza urmatoarelor temeiuri:

 • in baza consimtamantului dvs. implicit, in cazul in care ne transmiteti datele dvs. atunci cand aplicati pentru ocuparea unei pozitii G4S (direct sau prin intermediul unei firme specializate);
 • in baza consimtamantului dvs. explicit in situatia in care:
 • prelucram datele dvs. de pe site-uri specializate in recrutarea online, retele de socializare specializate in resurse umane sau folosind alte asemenea surse in urma identificarii unei potriviri intre profilul dvs. si pozitiile deschise in cadrul G4S;
 • veti  trece prin etapa de verificare si avizare a conformitatii in functie de specificul activitatii pentru care urmeaza a fi incadrat, inainte de incheierea contractului de munca; aceasta etapa este necesara pentru gestionarea cat mai riguroasa a riscurilor la adresa securitatii si sigurantei angajatilor si reputatiei G4S, iar la incheierea procedurii de verificare se va emite avizul de securitate in functie de care se va putea finaliza sau nu angajarea pe post;
 • in vederea informarii cu privire la posturile vacante potrivite profilului dvs.
 • in vederea indeplinirii obligatiilor legale sau a cerintelor de reglementare aplicabile G4S, cum ar fi colectarea cazierului judiciar/ a dovezilor privind calificarile sau studiile, obligatorii conform legii pentru ocuparea anumitor pozitii; 
 • in vederea realizarii unor interese legitime ale G4S, in special pentru pastrarea dovezilor necesare protejarii companiei in eventualitatea contestarii procesului de recrutare si selectie.

   In cazul in care temeiul legal al prelucrarii acestor date il reprezinta consimtamantul dvs, aveti dreptul sa refuzati prelucrarea acestor date, dar in aceasta situatie nu vom mai putea sa va includem in procesul de recrutare si selectie.

   Aveti, de asemenea, dreptul de a va retrage oricand consimtamantul acordat, fara insa a afecta legalitatea prelucrarilor intervenite pana la acel moment sau a prelucrarilor realizate in baza altor temeiuri legale. In acest scop, puteti comunica intentia de retragere a consimtamantului, in scris, la adresa operatorului (in cazul in care datele nu sunt prelucrate in mod direct de G4S) sau la adresa de e-mail: DPO@RO.G4S.COM

   In situatia in care procesul de recrutare si selectie presupune prelucrari automate, cum ar fi testele psihometrice sau alt tip de teste automate, nu veti face in niciun caz obiectul unei decizii bazate exclusiv pe acea prelucrare automata. In toate aceaste cazuri, deciziile sunt luate de catre angajatii G4S din cadrul dep. Resurse Umane sau de catre persoanele desemnate prin procedurile interne ale companiei.

   Durata stocarii datelor personale in cazul acestor prelucrari (atat in format fizic, cat si in format electronic) este de 3 ani, conform procedurilor interne ale societății.

   Pentru a evita utilizarea fără drept a datelor personale, precum şi eventualele abuzuri, utilizăm metode şi tehnologii de securitate, împreună cu politici şi proceduri de lucru adecvate, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate. Accesul la datele cu caracter personal este permis unui numar limitat de persoane stabilit conform procedurilor interne.  Arhivarea in format electronic se face cu respectarea masurilor legale de securitate şi confidenţialitate a datelor.

   Datele cu caracter personal sunt transmise doar membrilor departamentului Resurse Umane al companiei, inspectorilor de Securitate si/sau Directorului de Securitate (acolo unde este cazul), precum si potentialilor manageri, în vederea identificarii si selectarii celei mai bune candidaturi, respectiv  întocmirii ofertei de angajare.

   Legat de aceste prelucrari nu efectuam transferuri de date în afara spaţiului UE şi al Zonei Economice-Europene.

   Drepturile dumneavoastra in calitate de persoana vizata

In calitate de persoana vizata, aveti urmatoarele drepturi:

 • de acces – puteti obtine informatii in legatura cu prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, precum si o copie a acestora;
 • la rectificare – puteti solicita completarea sau actualizarea datelor datele dvs. cu caracter personal in cazul in care sunt incomplete sau inexacte;
 • de a fi uitat – in anumite situatii, puteti solicita stergerea datelor dvs. cu caracter personal;
 • la restrictionarea prelucrarii – in anumite situatii, puteti solicita prelucrarea conditionata a datelor cu caracter personal pana la solutionarea anumitor operatiuni referitoare la datele dvs.;
 • la opozitie – in situatia prelucrarii intemeiate pe realizarea unor interese legitime, va puteti opune motivat unei astfel de prelucrari;
 • la portabilitatea datelor – puteti solicita transmiterea datelor cu caracter personal furnizate de dvs. si prelucrate prin mijloace automate intr-un format structurat, care poate fi citit automat.

Fiecare drept dintre cele de mai sus se poate exercita prin trimiterea unei cereri scrise, semnate si datate, la:

 • sediul G4S: Piata Charles de Gaulle nr. 15, et. 12, sector 1, Bucuresti, sau
 • adresa de e-mail DPO@RO.G4S.COM

   In situatia in care considerati ca drepturile dvs. nu sunt respectate, va puteti adresa responsabilului cu protectia datelor cu caracter personal la adresa de mai sus sau puteti depune o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere si Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).

Data intrarii in vigoare 21.10.2019

Documentul se supune unor revizii periodice. 

^