GettyImages

Protectia Datelor

Nota informare generala

 

    Aceasta Nota de informare se refera la prelucrarile de date cu caracter personal realizate de G4S, cu sediul in Romania, Bucuresti, sector 1, Piata Charles de Gaulle nr.15, etaj 12, in calitate de operator de date cu caracter personal (denumirea de G4S acopera G4S SECURE SOLUTIONS si G4S CASH SOLUTIONS).

    Documentul se aplica urmatoarelor persoane vizate:

 1. Reprezentanti/ angajati ai partenerilor nostri de afaceri (clienti sau furnizori);
 2. Reprezentanti ai potentialilor furnizori sau potentialilor clienti;
 3. Vizitatori ai sediilor, punctelor de lucru, incintelor G4S;
 4. Vizitatori ai site-ul G4S, paginilor social media G4S;
 5. Persoane fizice care ne transmit solicitari, reclamatii, sesizari, etc.
 6. Cursanti.

 

 1. In cazul reprezentantilor/ angajatilor clientilor sau furnizorilor, este posibil sa prelucram urmatoarele date cu caracter personal:
   - numele,
   - prenumele,
   - functia,
   - denumire angajator,
   - adresa e-mail serviciu,
   - adresa postala birou,
   - telefon serviciu,
   - semnatura;
   - date user, IP, locatia in cazul in care folosesc aplicatii ale companiei noastre, in urmatoarele scopuri:
       - incheierea/ executarea contractului cu clientii/ furnizorii pe care persoanele vizate ii reprezinta;
       - mentinerea si imbunatatirea relatiei contractuale (inclusiv, pentru a raspunde eventualelor intrebari, solicitari, reclamatii);
       - marketing adresat persoanelor juridice pe care persoanele vizate le reprezinta (ca de exemplu, comunicari si oferte cu privire la produsele, serviciile si promotiile noastre, analize de marketing, solicitari de feedback,etc).

      Temeiul acestor prelucrari este unul contractual sau interesul legitim al companiei noastre, dupa caz.

   

 2. In cazul persoanelor fizice reprezentanti ai potentialilor clienti sau furnizori, este posibil sa prelucram urmatoarele date cu caracter personal:
   - numele,
   - prenumele,
   - functia,
   - denumire angajator,
   - adresa e-mail serviciu,
   - adresa postala birou, 
   - telefon serviciu,
   - semnatura; 
   - in urmatoarele scopuri:
         - marketing adresat persoanelor juridice pe care persoanele vizate le reprezinta (ca de exemplu, comunicari si oferte cu privire la produsele, serviciile si promotiile noastre, analize de marketing, solicitari de feedback,etc) ;
         - initierea colaborarii si incheierea de contracte comerciale.

      Temeiul acestor prelucrari il reprezinta interesul legitim al companiei noastre sau consimtamantul persoanelor vizate, dupa caz.

   

 3. Este posibil sa prelucram urmatoarele date cu caracter personal ale vizitatorilor sediilor, punctelor de lucru, incintelor G4S:
   - datele din actul de identitate, informatii privind scopul, data si durata vizitei;
   - imagini (inregistrari video -CCTV).

       Scopul prelucrarii il reprezinta asigurarea securitatii persoanelor si bunurilor din sediile, punctele de lucru, incintele G4S.

      Temeiul legal al prelucrarii il reprezinta, dupa caz, interesul legitim al companiei noastre sau existenta obligatiilor legale care ii revin G4S conform Legii 333/ 2003 (republicata) privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor si Normelor de aplicare a acesteia.

   

 4. Pentru vizitatorii site-ului G4S, paginilor social media G4S se aplica urmatoarele:

  Atunci cand folosim platformele social media, ne asumam responsabilitatea pentru continutul materialelor publicate, dar responsabilitatea privind utilizarea si administrarea de cookies apartine platformelor respective.

  In cazul site-ului G4S, utilizarea de cookies se face in baza consimtamantului explicit exprimat de catre vizitatori.

   

 5. In relatia cu persoane fizice care ne transmit solicitari, reclamatii, sesizari, etc. este posibil sa prelucram urmatoarele date cu caracter personal puse la dispozitie de acestea:
   - numele,
   - prenumele,
   - adresa e-mail,
   - adresa postala,
   - telefon,
   - semnatura,
   - locatia la o anumita data,
   -date colectate de aplicatiile folosite pentru a asigura securitatea IT.

      Temeiul acestor prelucrari il reprezinta interesul legitim al companiei noastre sau consimtamantul implicit al persoanelor vizate, dupa caz.

   

 6. In cazul personelor fizice care participa pe cont propriu la cursurile organizate de G4S, datele personale prelucrate pot fi:
 • datele din actul de identitate,
 • adresa e-mail,
 • adresa postala,
 • telefon,
 • semnatura,
 • denumire angajator.

  Temeiul acestor prelucrari il reprezinta incheierea/ executarea contractului cu persoanele vizate in cauza.

   

      Datele cu caracter personal se stocheaza in conformitate cu politica noastra de stocare a datelor cu caracter personal, care atribuie o perioada de stocare in functie de scopul prelucrarii si categoria de date prelucrate. Perioadele respective sunt bazate pe prevederile legale (in special din domeniul protectiei datelor cu caracter personal), avand in vedere, de asemenea, obligatiile de stocare a unor anumite date, termenele de prescriptie aplicabile, practicile recomandate in materie si scopurile activitatii noastre.

   

      In acest moment nu transferam si nu intentionam sa transferam datele persoanelor vizate catre alte companii, organizatii sau persoane din state terte sau catre organizatii internationale.

   

      Limitam accesul la datele cu caracter personal la strictul necesar, dar in anumite situatii este posibil sa divulgam datele persoanelor vizate catre persoane imputernicite, institutii, autoritati, de exemplu:

 • din motive legitime legate de activitatea noastra,
 • pentru constatarea, apararea si exercitarea drepturilor sau intereselor noastre sau ale unei alte persoane
 • pentru ca avem o obligatie legala de a divulga datele catre autoritati publice sau alte persoane fizice sau juridice.

   

      Drepturile dumneavoastra in calitate de persoana vizata

      In calitate de persoana vizata, aveti urmatoarele drepturi:

 • de acces – puteti obtine informatii in legatura cu prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, precum si o copie a acestora;
 • la rectificare – puteti solicita completarea sau actualizarea datelor datele dvs. cu caracter personal in cazul in care sunt incomplete sau inexacte;
 • de a fi uitat – in anumite situatii, puteti solicita stergerea datelor dvs. cu caracter personal;
 • la restrictionarea prelucrarii – in anumite situatii, puteti solicita prelucrarea conditionata a datelor cu caracter personal pana la solutionarea anumitor operatiuni referitoare la datele dvs.;
 • la opozitie – in situatia prelucrarii intemeiate pe realizarea unor interese legitime, va puteti opune motivat unei astfel de prelucrari;
 • la portabilitatea datelor – puteti solicita transmiterea datelor cu caracter personal furnizate de dvs. si prelucrate prin mijloace automate intr-un format structurat, care poate fi citit automat.

   

      In cazul in care temeiul legal al prelucrarii acestor date il reprezinta consimtamantul dvs, aveti dreptul sa refuzati prelucrarea acestor date, dar in aceasta situatie nu vom mai putea sa va includem in procesele pentru care era necesara prelucrarea respectiva.

      Aveti de asemenea dreptul de a va retrage oricand consimtamantul acordat, fara insa a afecta legalitatea prelucrarilor intervenite pana la acel moment sau a prelucrarilor realizate in baza altor temeiuri legale.

      Fiecare drept dintre cele de mai sus se poate exercita prin trimiterea unei cereri scrise, semnate si datate, la:

 • sediul operatorului: Piata Charles de Gaulle, nr. 15, et. 12, sector 1, Bucuresti, sau
 • adresa de e-mail dpo@ro.g4s.com

 
    In situatia in care considerati ca drepturile dvs. nu sunt respectate, va puteti adresa responsabilului cu protectia datelor cu caracter personal la adresa de mai sus sau puteti depune o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere si Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).

Data intrarii in vigoare 21.10.2019

Documentul se supune unor revizii periodice.

 

Contactati-ne

SEDIU CENTRAL:
PIATA CHARLES DE GAULLE, NR. 15, ET. 12, SECTOR 1, BUCURESTI, ROMANIA, Cod Postal 011857

G4S Romania

^