G4S insankaynaklari
G4S Ailesine Katılın

G4s kariyer fırsatları

G4S Kariyer fırsatları

İnsan Kaynakları

G4S 650.000 çalışanı ile dünyanın lider güvenlik çözümleri grubudur, işveren olarak dünyanın en büyük 3’ncü işvereni konumundadır.
G4S’de, Seçme ve Yerleştirme, Eğitim ve Geliştirme,  Kariyer Yönetimi, Ücret Yönetimi konuları insan kaynakları stratejilerinin önemli bir parçasını oluşturmaktadır.
Seçme ve Yerleştirme
G4S’in faaliyetleri gereği projelerinde değerlendireceği insan kaynağının nitelikleri çok çeşitli olabildiğinden (örneğin risklerin yüksek olduğu bazı projelerde 6sigma metodolojilerinin uygulanması) doğru işe doğru personel atanması önemli bir başarı faktörü olarak görülmektedir.
Seçme yerleştirme sürecinin her aşamasında tarafsız ve objektif davranmak temel ilkemizdir. Öncelikli hedefimiz, pozisyonun gerektirdiği yetkinliklere sahip, G4S temel ilkelerini yaşatabilecek en uygun adayın belirlenmesi ve G4S ailesine katılmasını sağlamaktır.  
Seçme ve yerleştirmede süreçlerimiz, ihtiyacın belirlenmesi, başvuru toplama, özgeçmiş değerlendirme, mülakat, değerlendirme merkezi, referans araştırması, teklif, yerleştirme, oryantasyon, iş üzeri eğitim şeklindedir.
Eğitim ve Geliştirme
Şirketimizin hedeflerine ulaşmasını sağlayacak insan kaynağını eğitimlerle destekleyerek gelişimlerine katkı sağlayabilmek öncelikli amaçlarımızdandır. Bu doğrultuda hem iç hem dış kaynaklı olmak üzere teorik ve pratikte eğitimler planlamakta ve gerçekleştirmekteyiz.
Kariyer Yönetimi
G4S kariyer planlaması, çalışanların, fırsat ve seçeneklerin farkına varmalarını, kendilerine hedefler belirlemelerini ve bu hedeflere ulaşmak için daha istekli çalışmalarını sağlamaktadır. Şirketimizde güvenlik görevlisi olarak işe başlayıp gerekli mesleki bilgi, beceri ve gelişimi sağladıktan sonra yönetim ve destek birimlerinde görevlendirilen birçok çalışanımız bulunmaktadır.
Bunun yanısıra, sektörün hızlı büyümesini karşılamak üzere G4S’in de yönetim kadrosu aynı paralelde büyüyüp gelişmekte ve tüm takım arkadaşlarımıza daha fazla sorumluluk alma fırsatı verebilmektedir.
Ücret Yönetimi
Ücret yönetiminde G4S prensipleri çerçevesinde, başarının ödüllendirildiği ve devamlılığının sağlandığı bir sistem uygulanmaktadır.
Sizi Arayalım
G4S ik

İnsan Kaynakları

^