İnsanlar güvende ve emniyetli değiller ise toplumlar başarılı olamazlar.

Uluslararası terörizm tehdidinin ele alınmasından varlıklarının korunmasına kadar, hükümetler bugün güvenlik zorluklarının durmadan değişen zorlukları ile karşılaşırlar.  

G4S, hükümetlerin vatandaşlarının, çalışanlarının ve yasama organlarının beklentilerini karşılamaya muktedir olduklarını sağlamasına yardım ederek toplumda önemli bir rol oynamaktadır –ve mutlak bütçesel limitler içinde elle tutulabilir faydalanımlar temin ederek bunu sağlamaktadır. 

G4S’de, hükümet binalarını ve dünya genelinde önemli varlıkları güvence altına almak, ulusların adalet ve güvenlik stratejilerini desteklemek ve hükümet personelinin dünyanın çelişkili sıcak noktalarında çalışmaya iyi derecede hazırıklı olmalarını güvenceye almak için hükümetler ile yapılan çalışmalarda global deneyimimizi kullanmaktayız.

Bunun bir neticesi olarak, hükümetler kritik varlıkları daha iyi korumaya, esaslı hükümet hizmetlerini yerine getirmeye ve hükümet masraflarında artan zorlamaları etkin olarak yönetmeye muktedir olmaktadırlar.

Çeşitli ve büyüyen güvenlik ihtiyaçlarının bulunduğu bir dünyada, bırakın dünyanızdaki güvenlik zorluklarınızın fırsatlara dönüştürülmesine yardımcı olalım.

^