Perakende

Varlıkların korunması ve etkinliğin güvence altına alınması

CCTV camera

Perakende işyerleri; stokları, çalışanları ve müşterileri güvenli ve emniyetli ortama sahip olmadıkça başarılı olup gelişemez.

Günümüzün ekonomik ikliminde, çeşitli ve sık olarak büyüyen riskler ile karşılaşan önemli varlıkların – insanlar, alışlar, ürünler ve itibar – güvence altına alınmasını garanti etmek her perakendecinin zorluğudur.

G4S perakende güvenliğinin gerçek faydalanımının mağazanın önünde basit bir şekilde üniformalı personelin temin edilmesi ile elde edilemeyeceğini bilmektedir.

G4S’de, mağaza-içi güvenlik işlemlerindeki bilgi birikimimizi ,nakit döngüsü ve perakende dünyasındaki bilgi birikimimizin teknolojinin birleştirilmesini sağlayarak müşterilerimiz ile çalışmaktayız.  
Yönetime ve nakit işlemleri sistemlerine kadar olan maharetimiz iş yerindeki yorucu işlemleri ve bunlara eşlik eden riskleri çalışanların kendilerine ait öncelikleri olan müşterilere odaklanmalarına olanak sağlayarak ortadan kaldırır.

Zorluklara sadece güvenliği yöneterek değil, fakat aynı zamanda bir nakit döngüsü olarak bakarak, perakendecilere etkinliklerini geliştirmek, stok kayıplarını azaltmak, çalışanları için daha güvenli bir işyeri temin etmek ve müşterileri için daha iyi bir alışveriş ortamı temin etmek suretiyle yardımcı olmaktayız.

Tüm perakende ortamının güvence altına alınması anlayışı ile güvenli ve faydalanımlı çözümlerin elde edileceğinin farkına varınız. Bırakın dünyanızda mevcut bulunan güvenlik zorluklarınızın fırsatlara dönüştürülmesine yardımcı olalım. 

^