Skip to main content

Mūsu ētika

Mūsu sociālās atbildības mugurkauls ir biznesa ētikas politika.
karogi

Biznesa ētikas politika apraksta Grupas uzņēmumu darbības pamata standartus, kas jāievieš dzīvē ikvienai kompānijai, un to realizējam arī Latvijā.

Biznesa ētikas politika ir publicēta  mūsu iekšējā mājas lapā, un tā ir integrēta darba līgumos, kur vien nepieciešams. Šis dokuments tiek regulāri aktualizēts un izplatīts visiem vadītājiem un darbiniekiem.

Tā ievērošana tiek regulāri uzraudzīta un pārskatīta katru gadu. Uzņēmuma valde un vadītāji personīgi apstiprina savu apņemšanos to pildīt ik gadu.

Ētikas kodekss 

Viena no ētikas kodeksa vērtībām ir godīgums, kas nozīmē, ka uz mums vienmēr var paļauties, ka mūsu rīcība ir godīga. G4S Ētikas Kodekss nosaka, ko mēs sagaidām un kā jārīkojas visiem uzņēmuma darbiniekiem, lai iedzīvinātu šo uzņēmuma pamatvērtību.

G4S ir apņēmies ievērot augstus ētikas standartus, lai saglabātu godīgumu mūsu organizācijā, kas nozīmē, ka:

  • Mēs esam pret jebkāda veida kukuļošanu un korupciju
  • Neviens darbinieks nedrīkst pieņemt naudu, dāvanas vai pamudinājumus, kas ir, kā mēģinājums ietekmēt darba sniegumu
  • Neviens darbinieks nedrīkst piedāvāt naudu, dāvanas vai pamudinājumus, lai pārliecinātu citus rīkoties nepareizi, gūt priekšrocības no G4S vai attiecīgā darbinieka
  • Neviens darbinieks nedrīkst piedāvāt naudu, dāvanas vai pamudinājumus valsts amatpersonām, lai pārliecinātu veikt savas funkcijas ātrāk, ja vien likumdošanā nav noteikts savādāk. 
^