Skip to main content

Voertuig vergrendeld

Dit voertuig is als gestolen geregistreerd. Wij hebben deze vergrendeld voor vervolgacties door de politie.

Bent u de rechtmatige eigenaar? Neem dan contact op met de G4S alarmcentrale via telefoonnummer 088 234 56 03.

Vermeld bij contact met onze centralist altijd de handgeschreven code die op het label staat.

Indien u van de politie bent, adviseren wij u om via het Operationeel Centrum te laten bellen in verband met verificatie via de PAC-lijn.

 

 

Vehicle locked

This vehicle has been registered as stolen. We have locked these for follow-up actions by the police.

Are you the rightful owner? Then contact the G4S emergency center on telephone number 088 234 56 03.

When contacting our dispatcher, always state the handwritten code on the label.

If you are from the police, we advise you to call the Operations Center because of the verification via the PAC line.

^