Skip to main content

Certificeringen en keurmerken

Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende certificeringen en keurmerken waar G4S aan voldoet.

ISO 27001

ISO 27001ISO 27001 is een belangrijke internationale standaard voor informatiebeveiliging, gericht op het procesmatig inrichten van beveiligingsmaatregelen. Met dit certificaat laten we zien dat wij uw en onze gegevens veilig verwerken.


ISO 9001

ISO 9001ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. Met dit certificaat tonen we aan dat onze processen voldoen aan de internationale normen en dat we veel waarde hechten aan continue verbetering van onze kwaliteit.


ISO 14001

ISO 14001ISO 14001 is de internationale standaard voor milieumanagement. Hiermee borgen we dat we aan wettelijke eisen voldoen, onze milieurisico’s beheersen én de milieuprestaties verbeteren.


VCA-P

VCA logoVCA-Petrochemie is gericht op de directe beheersing van Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer, op de VGM-structuur (onder andere VGM-beleid, VGM-organisatie en verbetermanagement), alsmede op specifieke aanvullende eisen voor de petrochemie. Met de VCA-P certificering tonen wij aan dat wij risicovolle werkzaamheden in de petrochemische industrie, waar nog strengere eisen op het gebied van veiligheid gelden, kunnen en mogen uitvoeren.

CCV / PAC

CCV PAC logoIn het CCV Certificatieschema Particuliere Alarmcentrale (PAC) zijn criteria opgenomen voor het managementsysteem van particuliere alarmcentrales en videocentrales. Het G4S Secure Operations Center (alarmcentrale) voldoet aan deze criteria en eisen.
 
 

Keurmerk Beveiliging

Keurmerk beveiligingHet Keurmerk Beveiliging is hét keurmerk voor particuliere beveiligingsorganisaties die, ten behoeve van een opdrachtgever, beveiligingswerkzaamheden verrichten. Hiermee laten we zien dat we een professionele partner zijn die u een stap verder brengt bij het oplossen van uw veiligheidsvraagstukken.
 

Keurmerk Evenementenbeveiliging

Keurmerk evenementen beveiligingNaast het Keurmerk Beveiliging zijn wij ook in het bezit van het Keurmerk Evenementenbeveiliging. Hiermee tonen we aan dat wij aan de kwaliteitseisen voldoen voor het beveiligen van evenementen.
 
 

Keurmerk Particulier Onderzoeksbureau

Keurmerk particulier onderzoeksbureauDit keurmerk geeft aan dat het particuliere onderzoeksbureau van G4S preventief getoetst is op de juiste toepassing van de privacygedragscode particuliere onderzoeksbureaus. De kernwaarden van de keurmerken – kwaliteit, professionaliteit, integriteit en betrouwbaarheid – hebben in dit keurmerk dus een extra invulling gekregen.
 

MVO Prestatieladder

MVO prestatieladder N3De MVO Prestatieladder is een internationaal erkend managementsysteem en certificatienorm voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Met dit certificaat maken we onze duurzame ontwikkeling concreet en objectief aantoonbaar. G4S is gecertificeerd op niveau 3.

Prestatieladder Socialer Ondernemen

PSO ladder trede 1Met de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) tonen we aan in welke mate we sociaal ondernemen. De PSO is een wetenschappelijk onderbouwd meetinstrument én keurmerk van TNO, dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet en zichtbaar maakt. Uit de onafhankelijke toetsing blijkt dat G4S op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Erkend leerbedrijf

SBB erkend leerbedrijfEen beveiliger wordt je niet zomaar, daar heb je kennis en ervaring voor nodig. Een stage is een belangrijk moment om je opgedane kennis om te zetten in ervaring. Dit vinden wij belangrijk en daarom begeleiden wij, als SBB Erkend Leerbedrijf, leerlingen die de opleiding Beveiliging volgen. Hiermee willen wij een belangrijke bijdrage leveren aan de toekomst van het beveiligingsvak.

Erkend opleider

BVBN Opleiders kunnen rekenen op een jaarlijkse audit door Kiwa en mogen een speciaal beeldmerk voeren. De kwaliteit wordt gecontroleerd op criteria zoals klachtenafhandeling, klanttevredenheid, veiligheid en trainerkwaliteit. Samenwerking tussen BVBN, Kiwa en opleiders is essentieel voor het succes van deze regeling en het delen van kennis in de sector.

 

^