Skip to main content

There for our Communities

Veiligheid is ons product, profit én non-profit leveren we een bijdrage aan een veilige, duurzame en weerbare samenleving. In samenwerking met onze stakeholders zetten wij onze expertise op het gebied van veiligheid in om een nog grotere toegevoegde waarde op het gebied van onze maatschappelijke impact en verantwoordelijkheid te realiseren.
BHV reanimatie aed op pop

Verduurzamen van onze keten

In samenwerking met G4S Group worden steeds strengere eisen gesteld aan leveranciers op sociaal en duurzaam gebied. Wij werken met voorwaardelijk beleid en kunnen leveranciers hierop auditeren, hiervoor werken wij samen met EcoVadis en IntegrityNext. Op deze manier kunnen wij met onze leveranciers in gesprek gaan om de keten te verduurzamen. Daarnaast maken wij een begin met het stellen van social return eisen in onze aanbestedingen.

Veiligheid in de samenleving

Vanuit G4S leiden wij mensen in de samenleving op met betrekking tot veiligheid voor maatschappelijke relevantie. Wij dragen bij aan de veiligheid in onze maatschappij middels gratis opleidingen en workshops voor medewerkers. Daarnaast stimuleren wij iedere (door ons opgeleide) BHV’er zich aan te melden als burgerhulpverlener. Op dezelfde manier zetten wij ook onze kennis en techniek pro deo in als wij hiermee maatschappelijke initiatieven en/of non-profitorganisaties kunnen ondersteunen. Bovendien steunen wij onze medewerkers die mantelzorg of vrijwilligerswerk doen, in het bijzonder met een focus op maatschappelijke veiligheid. Wij faciliteren op verschillende manieren en hebben een groeiend aantal medewerkers in dienst die ook een vrijwilligersrol hebben bij de brandweer of politie, werken als reservist of zich vrijwillig inzetten voor buurt AED’s, als EHBO’er of als burgerhulpverlener.

Code Verantwoordelijk Marktgedrag

Wij ontplooien geen activiteiten die eerlijke concurrentie belemmeren. Daarom hebben wij de Code Verantwoordelijk Marktgedrag ondertekend. Dit laat zien dat wij erkennen dat een juiste prijs-kwaliteitsverhouding meer omvat dan de economisch meest voordelige inschrijving. Wij schenken daarom bij onze aanbestedingen aandacht aan zowel de prijs als kwaliteit in de brede zin.

Positieve bijdrage aan lokale economie en gemeenschap

Wij dragen zorg voor een positieve bijdrage aan de lokale economie. Dit doen we door in onze productieketen gebruik te maken van lokale, duurzame en/of sociale partijen. Zo kopen we onze kraam- en (deels) relatiegeschenken bij de sociale firma CRE8. Daarnaast laten we onze video’s o.a. maken door de sociale firma Shootlab en zorgen we ervoor dat ons eindejaarsgeschenken bestaan uit een mix van duurzame producten die door sociale firma’s worden gemaakt, zoals bijvoorbeeld Brouwerij De 7 Deugden, Heilige Boontjes en Zustainabox. Bovendien hebben wij een eigen sponsorprogramma opgericht, genaamd Match-It!. Met dit programma ondersteunen wij onze medewerkers bij hun betrokkenheid aan een goed doel.

G4S MVO iconen
^