Skip to main content

There for our Environment

We helpen de wereld veilig te stellen voor zowel de huidige als toekomstige generaties. In onze dienstverlening maken we daarom maximaal gebruik van natuurlijke hulpbronnen en werken we continu aan het verlagen van de negatieve impact op het milieu door onze aandacht op drie belangrijke thema’s te richten.
MVO G4S

Grondstoffen

Als dienstverlener zijn we een organisatie met relatief weinig productie en gebruik van grondstoffen. De weinige stromen die wij wel kennen, richten wij zo circulair mogelijk in. Zo worden onze oude bedrijfsuniformen volledig gerecycled en nemen wij nu de stap naar nieuwe uniformen uit deels gerecycled textiel. Bovendien bieden wij afgeschreven apparaten aan ter recycling en wordt organisatiebreed gescheiden afvalinzameling verder doorgevoerd. Ook streven we naar volledig papierloos werken, waarbij wij nu al verschillende overeenkomsten digitaal via DocuSign ondertekenen. Hiermee besparen we jaarlijks 6.000 tot 10.000 vellen papier.

Energie

In samenwerking met onze verhuurders, nemen wij continue stappen om onze bedrijfspanden te verduurzamen. Zo ook om ons energieverbruik te beperken. Hierbij heeft ons hoofdkantoor en ons bedrijfspand in Heerenveen inmiddels energielabel A verkregen na grondige aanpassingen, zoals het splitsen van elektrische circuits en extra isolatie. Momenteel zijn wij bezig om de verhuurders te stimuleren onze andere bedrijfspanden ook te voorzien van energielabel A. Bovendien kopen wij 100% hernieuwbare energie van Nederlandse bodem, wat ons 520.921kg CO2-besparing oplevert. Dit is evenveel als wat 21.677 bomen in een jaar tijd aan CO2 opnemen.

Reductie van onze CO2-uitstoot

Wij willen een 100% CO2-neutrale dienstverlening aanbieden. Dit betekent dat wij onze CO2-uitstoot zoveel mogelijk reduceren. Jaarlijks monitoren wij onze CO2-footprint en wordt deze openbaar gerapporteerd in Milieubarometer. Hierdoor kunnen wij de gerealiseerde reductie inzichtelijk maken en daardoor gerichte stappen zetten om de CO2-uitstoot verder te reduceren. Daar waar het (nog) niet mogelijk is om onze uitstoot terug te dringen, compenseren wij sinds 2021 een groot deel van onze CO2-uitstoot. Zo worden bijvoorbeeld al onze BHV-trainingen CO2-neutraal aangeboden en bieden wij bij iedere nieuwe klant sinds 2021 alleen nog CO2-gecompenseerde dienstverlening aan. Onze CO2-compensatie bestaat uit het inkopen van Fairtrade Carbon Credits bij FairClimateFund; zo compenseren we niet alleen onze CO2-uitstoot, maar ondersteunen we tegelijkertijd programma's met tevens een grote impact op de veiligheid, emancipatie en ontwikkeling van mensen.

Elektrische surveillance auto

Duurzaam transport

Wij willen de negatieve effecten van ons transport op milieu en ecosystemen zoveel mogelijk reduceren. Momenteel neemt ons aandeel elektrische auto’s sterk toe en worden sinds 2022 uitsluitend elektrische leasevoertuigen besteld. Ons einddoel is om in 2027 volledig elektrisch te rijden, dus dat betekent dat al onze operationele bedrijfswagens tegen die tijd ook elektrisch zijn. Daarnaast hebben wij intern een werkgroep die zich inzet om medewerkers te stimuleren om op een duurzame manier naar werk te gaan, door bijvoorbeeld ons fiscaal voordelig fietsplan en het aanbieden van NS business kaart.

G4S MVO iconen
^