Skip to main content

Collectieve beveiliging voor bedrijven in Flevoland

Bij het voorkomen van inbraak, criminaliteit en onveiligheid richten ondernemers zich meestal vooral op hun eigen gebouw en eigen bedrijfsterrein. Daarmee missen ze signalen in de omgeving die kunnen duiden op het plannen van misdaden. Collectieve beveiliging van bedrijventerreinen biedt uitkomst.
mobiel surveillant G4S

In februari ondertekenden de Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Flevoland (SBBF) en G4S een raamcontract over collectieve beveiliging. Dit houdt in dat G4S tot eind 2019 preventie biedt tegen inbraak, criminaliteit en onveiligheid. Bedrijven en organisaties in de regio’s Lelystad, Dronten, de Noordoostpolder en Zeewolde kunnen zich aansluiten bij de SBBF en op die manier profiteren van de collectieve beveiliging.

Verdachte activiteiten signaleren

Met deelname aan het collectief brengen ondernemers een extra schil aan in hun beveiliging – in het publieke domein rondom hun individuele bedrijfsterreinen. Als criminelen plannen beramen om toe slaan bij bedrijven, gaan daar vaak observaties aan vooraf. Ze komen bijvoorbeeld eerst een paar keer kijken wat er te halen valt. Een ondernemer die alleen binnen zijn eigen hekken op veiligheid let, mist al gauw dergelijke signalen. Surveillanten die een heel bedrijventerrein in de gaten houden, vallen dat soort activiteiten wel op.

Informatie uitwisselen

Vanuit het collectieve contract werkt G4S nauw samen met politie en gemeente. De organisaties wisselen relevante informatie uit waardoor eerder verbanden worden gelegd over verdachte personen en voertuigen. Een derde voordeel van collectieve beveiliging vormen de korte aanrijtijden. Bij een alarmmelding zijn surveillanten snel ter plekke waardoor ze mogelijk criminelen op heterdaad kunnen betrappen dan wel vervolgschade kunnen beperken.

Collectiviteitstarief

G4S voert dit soort diensten uit tegen een collectiviteitstarief. Dat wil zeggen dat de deelnemende bedrijven elk een klein deel bijdragen en zo veel minder betalen dan ze zouden doen als ze de preventieve beveiliging individueel regelen.

^