Skip to main content

Technologie zorgt voor meer rendement zolang het integraal onderdeel is van veiligheidsaanpak

René Hiemstra, Director Risk Advisory, geeft iedere maand zijn visie op een ander onderwerp op het gebied van risicomanagement bij organisaties. Deze keer vertelt hij over de invloed van innovatie en technologie op de veiligheidsbranche.
Camera bij gebouw

Hoe wordt er op dit moment omgegaan met technologie in veiligheidsvraagstukken?

De rol van techniek in veiligheid neemt steeds meer toe. Iets waar veel organisaties mee bezig zijn, is bijvoorbeeld de inzet van de securityrobot. Die surveilleert in gebouwen en vervangt de beveiliger die rondes moet maken in het pand en op het terrein. Dat is een erg aansprekend beeld, dat suggereert dat de fysieke beveiliger in de toekomst wordt vervangen en dat beveiliging dan vooral een door techniek bepaald werkgebied wordt. Daar zet ik echter sterk mijn vraagtekens bij; dit beeld verdient meer nuance.

Hoe ziet het toekomstbeeld er wat jou betreft uit?

Het is ontegenzeggelijk het geval dat de inzet van techniek een steeds grotere rol speelt in het beveiligingswerk van vandaag de dag. Kijk naar de inzet van camera’s, die vrijwel overal in de openbare ruimte hangen en natuurlijk ook bij onze klanten veelvuldig worden ingezet. Die camera stelt je in staat toezicht te houden zonder voortdurend ter plaatse te zijn. Het punt is dat je, voordat die camera er hing, er vaak op die locaties geen permanent toezicht was.

De inzet van techniek en beveiliging is dan ook vooral complementair. Doordat je techniek gebruikt, kun je meer beveiliging bieden dan je tot dat moment kon, voor een geringe meerprijs of misschien zelfs wel juist tegen lagere kosten. Inzet van techniek leidt in die zin tot meer beveiliging en meer veiligheid, en daarmee meer rendement van je veiligheidsorganisatie.

Waar ligt dan nog precies de rol voor de fysieke beveiliger?

Wanneer die camera of robot iets ziet, dan moet de beveiliger vervolgens nog steeds gaan handelen. Daarvoor is er in de fysieke beveiliging nog geen technologie beschikbaar. Er moet gezorgd worden voor opvolging van incidentafhandeling. Daar blijft menselijke tussenkomst nodig. Een robot kan voorlopig alleen constateren of mogelijk detecteren, en hoe meer je detecteert, hoe meer je moet handelen. Het leidt dus misschien wel tot een hogere inzet van reguliere beveiliging. Techniek stelt je voornamelijk in staat om een hoger niveau van veiligheid te realiseren.

Zie jij ook risico’s van digitalisering?

Hoewel we net de voordelen hebben benoemd, is de techniek die ingezet wordt voor security, de techniek die de klant gebruikt, wel net zo onderdeel van het totaal aan dreiging. De inzet van techniek geeft ook weer nieuwe kwetsbaarheden waartegen je je moet beschermen. Tot nu toe zijn veiligheidsorganisaties erg geneigd om dit als een apart domein te zien; IT-security, cybersecurity, systeembeheer. Digitale veiligheid wordt nog steeds wel beschouwd als een aparte tak van veiligheid, ook door de politie. Bij klanten zien wij nu nog op veel plaatsen een verzuiling bestaan tussen de zorg voor de fysieke veiligheid, die veelal een facilitair karakter heeft, en de zorg voor de digitale veiligheid, die vaak is belegd bij de afdeling automatisering. Die aparte clusters communiceren niet met elkaar, terwijl ze in essentie met dezelfde problemen te maken krijgen. Als je de reguliere beveiliging op orde hebt maar niet in staat bent om digitale aspecten te beveiligen, dan blijf je als organisatie in gebreke. Een goed voorbeeld is als mensen door een lek in de beveiliging via de IT-kant identiteiten definiëren en zich vervolgens fysieke toegang tot een gebouw verschaffen. Het samenspel tussen die twee clusters in klantorganisaties is de slag die op heel veel plaatsen nu moet worden gemaakt.

Waar zit dan de oplossing?

Digitaal is niet speciaal maar normaal. We komen nu op een punt in de branche en ook in de publieke sector dat fysieke en digitale beveiliging niet meer van elkaar te scheiden zijn. Digitale beveiliging moet integraal onderdeel zijn van de veiligheidsaanpak. Ook voor een organisatie als G4S is dit zoeken maar we zetten flinke stappen op het gebied van intelligence, awareness en netwerkveiligheid. We richten onze camera’s bij wijze van spreken niet alleen maar op het gebouw maar ook op het netwerk van een organisatie. Zowel de fysieke als digitale toegang moet bewaakt worden. Zodat bijvoorbeeld die robot optimaal ingezet wordt en niet een nieuw veiligheidsrisico vormt.

^