Skip to main content

Onderzoek na incident is cruciaal

G4S Risk Advisory geeft iedere maand zijn visie op een ander onderwerp op het gebied van risicomanagement bij organisaties. Deze keer is het de beurt aan Michiel de Weger, Executive Risk Advisor, die vertelt waarom het belangrijk is om na een incident grondig onderzoek te doen.
Hand met vergrootglas

Wat bedoel je met evalueren na een incident?

Wanneer er iets is gebeurd, bijvoorbeeld een brand of een inbraak, is het van belang om dit goed te onderzoeken en te evalueren. Het is cruciaal om te achterhalen wat er gebeurd is en daarbij niet alleen te kijken naar hoe het zover heeft kunnen komen, maar ook naar wat er na het incident gedaan is om de schade te beperken. Er zijn veel organisaties die alleen denken aan crisismanagement en het oplossen van het incident, terwijl je ook grondig onderzoek zou moeten doen om te begrijpen wat er is gebeurd en om ervan te leren. Anderen onderzoeken alleen de aanloop, terwijl je ook van de reactie, herstel en zelfs het onderzoek kunt leren.

Hoe doe je onderzoek na een incident?

Je maakt een reconstructie, een tijdlijn van gebeurtenissen. Op die manier kan je alle momenten die uiteindelijk voor het incident zorgden, terughalen en evalueren. Het is goed om daarbij twee dingen los van elkaar te bekijken:

1) neem zo snel mogelijk de meest hoognodige maatregelen, zoals het herstellen van de brandschade of het ophangen van een extra camera;

2) neem de tijd om ingewikkelde incidenten langer en diepgaander te onderzoeken. Daarbij kijk je bijvoorbeeld ook naar wat het beleid is van de organisatie en of mensen wel goed zijn opgeleid. 

Het is slim om die twee van elkaar te scheiden en daar aparte projecten van te maken met verschillende mensen als verantwoordelijke. 

Waarom is het zo belangrijk om goed onderzoek te doen?

Sommige incidenten liggen voor de hand wat betreft de oorzaak, terwijl ook de reactie vrij eenvoudig is. Als een hek doorgeknipt is en iemand daardoor kon binnendringen, dan kan je dat snel zien, snel laten repareren en eenvoudig achterhalen of goed op de inbraak is gereageerd. Maar bij een ingewikkelder incident, ga je bij een evaluatie dieper kijken: zijn mensen wel adequaat getraind? Is het beleid helder? Ligt het aan het management? Is er te weinig budget voor de beveiliging van het pand? Wat is de staat van camera´s en inbraaksystemen? Was er iemand van je eigen organisatie betrokken bij het incident? Als je echt van een incident wilt leren, doe dan diepgaander onderzoek. Laat bijvoorbeeld meteen de hele locatie doorlichten, om erachter te komen of er misschien meer gaten in de beveiliging zitten.

Welke incidenten komen veel voor en wat voor soort onderzoek adviseer je?

Veelvoorkomend zijn inbraak, bedreiging en brand. Het komt ook voor dat iemand bijvoorbeeld door het gebouw loopt en niet is aangemeld, dat er onverwacht een demonstratie plaatsvindt waar niet goed op gereageerd wordt, of dat een medewerker met extremistische ideeën lange tijd ongezien aan het werk kon blijven. Bij alle incidenten is het noodzakelijk om snel maatregelen te nemen. Maar voor diepergaand onderzoek naar de oorzaak moet je wel de tijd nemen. Soms komt het bijvoorbeeld voor dat er een eigen medewerker betrokken is bij een incident, en in dat geval kan je particuliere recherche inhuren. Ook nemen we weleens deel aan een commissie als extern commissielid wanneer het gaat om een groter incident. Via technologie kan je ook veel te weten komen. Bijvoorbeeld door je camerabeelden door te nemen wanneer er een inbraak is geweest of door e-mails terug te halen wanneer je erachter probeert te komen wie wie bedreigde op de werkvloer. Maar ook door het verzamelen van bewijsmateriaal voor de politie. Grondig onderzoek zorgt uiteindelijk voor kleinere kansen op herhaling of nieuwe incidenten in de toekomst.

Wilt u eens doorpraten over dit onderwerp? Neemt u dan contact op met Michiel de Weger via: michiel.deweger@nl.g4s.com.

^