Skip to main content

Gevoel van veiligheid

Er wordt vaak gesproken binnen organisaties over veiligheidsrisco's en welke maatregelen er nodig zijn om deze risico’s te beheersen. Waar minder over gesproken wordt, maar wat zeker niet minder belangrijk is, is het belang van het gevoel van veiligheid. “Je ziet dat wij het als Nederland niet slecht hebben als je kijkt naar de veiligheidscijfers. Maar veiligheid is vaak een kwestie van perceptie, en die wordt (positief of negatief) beïnvloed door in- en externe factoren,“ vertelt Dylan Pricken, commercieel directeur bij G4S. “Wat zou iemand uiteindelijk zelf kunnen doen om dat gevoel positief te kunnen beïnvloeden?”
winkelend publiek

Crux van veiligheidsgevoel

Dylan legt uit dat veiligheid een bepaalde manier van denken en manier van leven is. “Als je denkt dat de kans klein is dat er wat gebeurt en je je dus heel veilig voelt, vergroot je eigenlijk de kans dat er wel wat gebeurt. Dat is nou juist de crux. Daarom is het verstandig stil te staan bij je eigen veiligheid en bescherming tegen risico’s”. Veel ondernemers zien niet dat daar nog zoveel te behalen valt. “Veiligheidsbedrijven zoals wij hebben eigenlijk de verplichting om verhalen en cases te vertellen, om er zo mede voor te zorgen dat die maatschappelijke bewustwording vele malen hoger wordt.” Door mensen in een organisatie of community aan te wijzen om zich hiervan bewust te zijn en dit uit te dragen kunnen zij de mensen om hen heen begeleiden en wijzen op hun eigen veiligheid. Dylan vertelt welke ontwikkeling er nu gaande is: “Wat je nu in de samenleving ziet ontstaan, zijn veel investeringen in processen en technologieën, terwijl er juist ook een belangrijke rol en verantwoordelijkheid bij mensen zelf ligt voor het creëren van veiligheid. Dat heeft te maken met bewustwording.”

People, process en technology

Processen en technologieën zijn belangrijk om in te investeren en jezelf of je organisatie zo veilig mogelijk te houden. Maar incidenten gebeuren vaak door onoplettendheid en onwetendheid van mensen. “Juist door kennis en bewustwording op het gebied van veiligheid kunnen veel problemen voorkomen worden,” legt Dylan uit. “De drie belangrijkste componenten zijn dan ook people, process en technology: de combinatie van kennis, technologie en het inzetten van vakmensen. De essentie is het managen van menselijk gedrag. Ons corporate security managementmodel is zowel vanuit organisatorisch perspectief gemaakt als over de componenten mensen en awareness. Een bewustwordingsprogramma draagt eraan bij dat mensen doordrongen raken van de gedachten en risico’s waar ze mee te maken kunnen krijgen. Zo kun je de cirkel heel mooi sluitend maken.”

Dylan geeft een voorbeeld uit de eigen G4S-organisatie: “Twee jaar geleden zijn we gestart met een safetymoment voor iedere meeting. Daar werd eerst lacherig over gedaan, maar na een tijd is het bewustzijn op veiligheidsgebied aanzienlijk vergroot. De kracht zit ook hier in de herhaling.”

Juist door kennis en bewustwording op het gebied van veiligheid kunnen veel problemen voorkomen worden.
Dylan Pricken, Commercieel directeur, G4S Secure Solutions

Structuur

Cyber- en datastromen, gedragspatroonherkenning, profiling; allerlei manieren om als management sterke en duidelijke informatie te verkrijgen van de organisatie. Zo kunnen er bepaalde preventieve acties ondernomen worden om incidenten te voorkomen of de gevolgen ervan te verzachten. “Ik geloof heel erg dat organisaties de traditionele manier van beveiligen met het technologische aspect moeten combineren om zo veel meer informatie te hebben om veel gerichter problemen te voorkomen. De mensen die echt kwaad willen (bijvoorbeeld hackers) of onzorgvuldig met gegevens omgaan, zijn er gewoon, en er zijn nog steeds veel mensen die daarvan doordrongen moeten raken. Hier kunnen wij organisaties mee helpen om het bewustzijn tot een hoger niveau te tillen.”

Tips voor bedrijven

Er zijn verschillende tips voor bedrijven; tips die wellicht voor de hand liggen, maar juist het verschil maken. In de eerste plaats: geef veiligheid een structureel karakter; kom er elke keer weer op terug. Ten tweede: deel ervaringen en belevenissen; de kracht zit in herhaling. Ten derde: maak programma’s rondom veiligheid om de bewustwording te verhogen. Richt je daarbij zowel op traditionele beveiliging als op online en cyber. Een goed hulpmiddel hierbij is de Security Awareness Game, die G4S samen met KPMG heeft ontwikkeld. Hierdoor zijn medewerkers in staat hun security awareness niveau structureel te verbeteren. De game laat met behulp van een overzichtelijke rapportage zien op welk niveau medewerkers zich bevinden.

Afsluitend legt Dylan de nadruk op het aspect people als het gaat om corporate securitymanagement: “We kunnen de meest fantastische technologie ontwikkelen voor bedrijven, maar de mens blijft hier toch de grootste en belangrijkste rol hebben. Wees dus alert en daarvan doordrongen.”
 

Meer tips en informatie over veilig werken?

Wij hebben verschillende tips en informatie rondom dit thema verzameld op een overzichtspagina.

Bekijk alle tips en info

^