Skip to main content

Extra oren en ogen in de donkere dagen

Als de dagen korter worden en de nachten langer, neemt het aantal inbraken, straatroven en overvallen in de meeste steden toe. ‘Het Donkere Dagen Offensief’ (DDO) is een landelijke campagne om in de periode van oktober tot april extra maatregelen te nemen tegen dit soort high impact crimes. G4S ondersteunt verschillende gemeentes bij hun DDO. René Abbenhuis licht toe.
G4S Rene Abbenhuis

De gemeente Almere, die veel last heeft van inbraken, zet tijdens haar DDO onder meer extra surveillances en preventie-activiteiten in. Zij krijgt daarbij hulp van de handhavers van G4S. ‘Wij leveren gemiddeld 65 handhavers aan deze gemeente’, vertelt René Abbenhuis, Operationeel Manager Toezicht en Handhaving bij G4S. ‘Soms sturen we meer mensen de straat op, bijvoorbeeld tijdens oud en nieuw of de Sinterklaasintocht. Dat zijn altijd beruchte periodes, omdat inbrekers weten dat mensen dan van huis zijn. Overigens zetten we onze handhavers ook in tijdens de vakantieperiodes zoals de mei- en zomervakanties.’

Ladder

De G4S-handhavers vormen extra oren en ogen voor de Almeerse agenten. In overleg met de politie lopen zij surveillancerondes door buurten waar het gevaar op inbraak extra hoog is, bijvoorbeeld straten met brandgangen achter de huizen. René: ‘Ze signaleren risicovolle situaties en attenderen bewoners daarop. Het komt bijvoorbeeld vaak voor dat mensen ladders in de tuin laten liggen of een kliko pal onder een raam hebben staan. Slecht hang- en sluitwerk is ook een bekend fenomeen.’

Training

De G4S-handhavers treden ook op als adviseurs bij voorlichtingsbijeenkomsten voor inwoners en nemen soms deel in buurt-WhatsAppgroepen. ‘Het scheelt de politie een hoop werk’, zegt René. ‘Ze geven onze mensen een training van een dag om ze te wijzen op de risicovolle plaatsen en de specifieke zaken waar ze op moeten letten. Die samenwerking loopt heel goed.’

Meer informatie

Meer weten over de toezicht en handhaving dienstverlening van G4S?
Neem dan contact met ons op voor een gesprek met onze adviseur.

Neem contact op

^