Skip to main content

SBBF en G4S verlengen samenwerking

De Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Flevoland (SBBF) en G4S hebben een nieuwe overeenkomst gesloten voor de komende drie jaar. Hiermee blijft G4S de uitvoerende partij voor de collectieve beveiliging vanuit de SBBF.
Contractondertekening SBBF en G4S

Al jaren zorgt de SBBF in de gemeenten Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde, voor collectief toezicht op (met name) bedrijventerreinen door middel van surveillance auto’s. Door de vele deelnemers wordt de basisveiligheid rondom de panden van de bedrijven na sluitingstijd geborgd. Het streven van de SBBF naar een hoge dekkingsgraad zorgt voor adequate preventie en veiligheid in aanvulling op de politie. Alles met als doel dat bedrijven ongestoord kunnen blijven ondernemen op veilige bedrijventerreinen. De SBBF maakt dit mogelijk tegen een aantrekkelijk collectiviteitstarief.

G4S is sinds 2017 de uitvoerende partner voor de collectieve surveillance van de SBBF. De nauwe samenwerking en daardoor korte lijnen tussen G4S en de SBBF hebben ervoor gezorgd dat beide partijen hun samenwerking wensen voort te zetten. Naast de collectieve surveillance biedt G4S veel innovatieve oplossingen en additionele diensten voor de deelnemers van de SBBF. Binnen beveiligingsconcepten speelt intelligente camerabewaking een steeds belangrijkere rol. Binnenkort zal de SBBF een overeenkomst aangaan met de SBBA om gebruik te gaan maken van de zeer modern uitgeruste cameratoezicht uitkijkruimte in Almere. Daarnaast wordt er gekeken naar andere vormen van innovatie om zo het aanbod voor ondernemers nog beter en aantrekkelijker te maken.

De nieuwe overeenkomst tussen de SBBF en G4S is getekend door Dennis Gähler (G4S) en Dirk Minne Vis (SBBF), deze gaat begin 2020 in en loopt tot eind 2022. Het bestuur van de SBBF is blij de samenwerking met G4S voort te zetten.

Kijk voor meer informatie over de SBBF op www.sbbflevoland.nl

Foto: Dennis Gähler (G4S) en Dirk Minne Vis (SBBF) ondertekenen nieuwe overeenkomst. (© SBBF)

^