Skip to main content

G4S Secure Operations Center is klaar voor de toekomst

Het G4S Secure Operations Center (SOC) is de plek waar alle meldingen van inbraak, brand en overvallen binnenkomen. Daarnaast speelt het SOC, binnen de kaders van de AVG, een belangrijke rol in het verzamelen van data en het monitoren van nieuwe slimme technologische toepassingen.
G4S SOC klaar voor de toekomst

‘Onze klanten vragen in toenemende mate om smartoplossingen zoals remote services, track & trace en video’, zegt Alex van Druten, manager van het G4S SOC. ‘Een andere trend is dat bedrijven ervoor kiezen hun beveiligingscamera’s te hosten in de cloud. Groot voordeel daarvan is dat camerabeelden direct toegankelijk zijn en je ze via mobiele apps op afstand kunt bekijken.’ 

Van melding naar remote services

‘Onze centralisten hebben bij een melding of storing direct toegang tot de security & safety systemen van onze klanten’, vervolgt Alex. ‘Van tevoren spreken we met klanten af hoe we moeten handelen in verschillende situaties. Bij een storingsmelding van een brandmeldsysteem hebben we direct inzage in alle relevante informatie over deze storing. Afhankelijk van wat er met de klant is afgesproken kunnen we het systeem op afstand resetten, waarna alles weer werkt. Gaat het om een storing die niet acuut gerepareerd moet worden, dan zetten we de melding uit waarna er automatisch een bericht uitgaat naar de installateur. Die weet dan precies om welke storing het gaat en hoe deze te verhelpen valt. Dat werkt een stuk efficiënter en zo helpen we klanten kosten besparen.’

Futureproof SOC

G4S heeft het afgelopen jaar fors geïnvesteerd in het futureproof maken van het SOC. ‘We hebben onze machinekamer vernieuwd, uitgebreid met nieuwe servers en een upgrade gedaan van de netwerkomgeving,’ zegt Alex. ‘Ook hebben we een aantal nieuwe providers aan onze centrale gekoppeld. Dat was nodig, want de tijd dat we alleen nog alarmsignalen ontvingen van een paar bit ligt ver achter ons. We verwerken steeds meer data, van full HD video tot allerlei IT-systemen die continu met elkaar in verbinding staan. We zijn nu een datawarehouse en daar heb je “power” voor nodig. Met de komst van het 5G-netwerk is het mogelijk om nog meer data aan elkaar te koppelen. Daar zijn we met alle aanpassingen op voorbereid. Het SOC is klaar voor de toekomst.’
 

G4S Shares magazine
Dit artikel is ook verschenen in G4S Shares magazine.
Klik hier om het magazine te bekijken

^