Skip to main content

Storitve

Podjetje razpolaga s kadrovsko zasedbo različnih profilov, ki so ustrezno in v skladu s strokovno specializacijo in varnostno usposobljenostjo razporejeni v delovne skupine, ki se delijo na posamezne storitve družbe.
varovanje

Podjetje je vključeno v Zbornico RS za zasebno varovanje in na podlagi zakona o Zasebnem varovanju ima pridobljene od Ministrstva naslednje licence  in dovoljenja:

  • licenca za  varovanje ljudi in premoženja,
  • licenca za varovanje javnih zbiranj, 
  • licenca za varovanje prireditev v gostinskih lokalih,
  • licenca za izvajanje sistemov tehničnega varovanja,
  • licenca za prevoz in varovanje gotovine ter drugih vrednostnih pošiljk,
  • licenca za varovanje oseb
  • pooblastilo za izvajanje varovanja premoženja pred požarom,
  • dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti.

Z načrtnim usposabljanjem lastnih kadrov in pridobivanjem novih sodelavcev ima družba G4S d.o.o. danes kadrovsko zasedbo, s katero lahko prevzame v izvedbo najzahtevnejše projekte v varovanje. 

Naš cilj je poskrbeti za strokovno, profesionalno in kakovostno opravljanje varnostnih storitev. To najbolje zaznavajo naročniki in uporabniki naših storitev, saj vedno skrbimo za korektne in visoko poslovne odnose.

V okviru družbe posvečamo velik poudarek kakovosti storitev in usposabljanju zaposlenih.  Za dosego cilja kakovosti smo v letu 2003 pridobili certifikat kakovosti ISO 9001: 2015.

Za najboljši indikator kakovosti opravljenega dela so pohvale s strani naročnikov.

^