ποιοτητα

Η G4S κατανοώντας πλήρως το ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και το κέρδος που προσδίδει η Ποιότητα στις επιχειρήσεις της, έχει υιοθετήσει από το 1999 την ανάπτυξη και την εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας, μέσα από τα οποία γίνεται η διαχείριση των διεργασιών ή των δραστηριοτήτων της, προκειμένου τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που παρέχει, να ικανοποιούν τους ποιοτικούς στόχους που έχουν τεθεί.  

Στην G4S ΔΕΣΜΕΥΟΜΑΣΤΕ να :

  • Διασφαλίζουμε συμμόρφωση με τις εφαρμοζόμενες απαιτήσεις των Συστημάτων Διαχείρισης.
  • Βελτιώνουμε συνεχώς την ποιότητα των επιχειρήσεων μας με σκοπό την επίτευξη των στρατηγικών μας στόχων.
  • Διασφαλίζουμε ένα υγιές και ασφαλές περιβάλλον εργασίας
  • Διαφυλάσσουμε το περιβάλλον και την αέναη ανάπτυξη 

επικοινωνηστε μαζι μας

Handshake infographic

τΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

^