η διοικητικη ομαδα

ανδρεασ πατερακησ

Πρόεδρος Ομίλου G4S Hellas & Regional MD Southeast Europe

Πτυχιούχος Μηχανολόγος Μηχανικός. Από το 1978 δραστηριοποιείται στον Κλάδο Συστημάτων και Υπηρεσιών Ασφαλείας. Είναι Πρόεδρος του Ομίλου G4S στην Ελλάδα από το 1988 και Πρόεδρος της G4S για την Νοτιοανατολική & Κεντρική Ευρώπη από το 2002.

Back to top

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΡΑΪΜΗΣ

Διευθύνων Σύμβουλος G4S Secure Solutions

Έχει πτυχίο και μεταπτυχιακό τίτλο Μηχανολόγου Μηχανικού από το Imperial College ενώ συμμετείχε σε μεταπτυχιακά προγράμματα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Πωλήσεων στο Insead Kellogg και αλλού.

Από το 2001 είναι στο Top Management μεγάλων ελληνικών και πολυεθνικών εταιρειών. Από τον Ιανουάριο του 2020, έχει αναλάβει τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου για τις εταιρίες G4S Secure Solutions SA, G4S Aviation & Ports Secure Solutions SA, G4S Security Systems and Monitoring Services (Greece) SA.. 

Back to top
GM Cash Solution Kyriakopoulos

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΥΡΙΑΚοπουλοσ

Γενικός Δ/ντης G4S Cash Solutions

O κ. Κυριακόπουλος είναι Μηχανικός του ΕΜΠ και έχει μεταπτυχιακό στις Τηλεπικοινωνίες και Συστήματα Πληροφορικής από το Πανεπιστήμιο του ESSEX, UK. Έχει πολυετή εμπειρία σε θέσεις Εμπορικής και Γενικής Δ/νσης σε μεγάλες πολυεθνικές και ελληνικές επιχειρήσεις. Ξεκίνησε στη G4S τον Ιούνιο του 2017 ενώ από τον Οκτώβριο του 2017 κατέχει τη θέση του Γενικού Δ/ντή της εταιρίας G4S CASH SOLUTIONS S.A.
Back to top
Nikos Barbias Photo 11-2019

νικοσ μπαρμπιασ

Οικονομικός Διευθυντής  


Ο κ.Μπαρμπίας κατέχει Πτυχίο και Μεταπτυχιακό τίτλο στις Χρηματοοικονομικές και Τραπεζικές Σπουδές από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και το Cardiff Business School της Ουαλίας. Εντάχθηκε στο στελεχιακό δυναμικό της G4S το 2006, έχοντας σημαντική εμπειρία σε πολυεθνικές εταιρείες και από το Μάιο του 2011, έχει αναλάβει καθήκοντα Οικονομικού Διευθυντή του Ομίλου.     
Back to top
Loukas Loukas (HRD) Photo 11-2019

λουκασ λουκασ

Δ/ντης Ανθρώπινου Δυναμικού 


Ο κος Λουκάς κατέχει Πτυχίο στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού από το Bournemouth University της Αγγλίας, με ειδίκευση σε High Performance Best Practices. Έχει εργαστεί σε τμήματα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού μεγάλων ελληνικών εταιριών και βρίσκεται στη G4S από το 2009. Από τον Ιανουάριο του 2012, έχει αναλάβει τη θέση του Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού του Ομίλου Εταιριών G4S.
Back to top
^