Skip to main content

Transports un loģistika

Tehnologijas

Savlaicīga un droša preču kustība un piegāde strauji augošā un konkurējošā ekonomikas vidē ir priekšnoteikums efektīvai uzņēmuma darbībai.

Ikvienā preču plūsmas posmā G4S rūpējas un atbild par dažādu nozaru materiālajām vērtībām. Mēs liekam lietā savas loģistikas zināšanas un pieredzi drošam un precīzam rezultātam.

Mēs uz drošību raugāmies ar plašu perspektīvu, kas klientiem ļauj samazināt izmaksas un attiecīgi palielināt kompānijas ienākumus.

Ņemot vērā augstāk minēto, ļaujiet mums parādīt iespējas, ko sniedz vietēja un starptautiska pieredze drošības jomā.  

^