Skip to main content

Fiziskās apsardzes pakalpojumi

Ar rūpēm par klientu, darbinieku un īpašuma drošību AS G4S Latvia jau 25 gadus sniedz fiziskās apsardzes pakalpojumus dažādas specifikas objektos visā Latvijas teritorijā
sargs

Mēs rūpējamies par objektu, informācijas un cilvēku drošību:

 • valsts un pašvaldības iestādēs, finansu institūcijās un biroju ēkās; 
 • ražošanas, loģistikas uzņēmumos;
 • tirdzniecības un atpūtas/ izklaides centros un masu pasākumos.

AS G4S Latvia:

 • sniedz īstermiņa (līdz 3 mēnešiem) un ilgtermiņa (no 3 mēnešiem) fiziskās apsardzes pakalpojumus
 • darbinieki ir atpazīstami pēc G4S uniformas, taču atsevišķas funkcijas var veikt civilajā apģērbā
 • nodrošina informācijas centra pakalpojumus
 • piedāvā attālināto video novērošanu
 • sniedz ugunsdzēsības pakalpojumus
 • nodrošina bruņotu apsardzi, izmantojot speclīdzekļus
 • organizē teorētiskās un prakstiskās apmācības ārkārtas situācijās, tai skaitā evakuācijas procedūru organizēšanu
 • izstrādā drošības procedūras
 • izvērtē potenicālo zudumu rašanās cēloņus

Atbilstoši klientu individuālajai uzņēmumu darbības specifikai, G4S Latvia piedāvā Specializētos drošības risinājumus:

 • drošības pakalpojumi sporta un masu izklaides pasākumos
 • personiskās apsardzes (miesassargu) pakalpojumi
 • kravu pavadīšana un pārbaude
 • personāla pārbaude
 • apgaita ar vai bez transporta
 • aģenta pakalpojumi
 • detektīvdarbības pakalpojumi
 • noliktavu administratora pakalpojumi
 • kases pārbaudes/kontroles pirkumi
 • atslēgu uzraudzības pakalpojumi
 • "Viltus" pircējs
 • kinologa pakalpojumi
 • identifikācijas karšu izgatavošana
^