Skip to main content

Özel Güvenlik

G4S özel güvenlik

Özel güvenli̇k 

• İnsan hakları, çalışma, çevre ve yolsuzluk alanlarında sosyal açıdan sorumlu iş davranışına teşvik eden, uluslararası bir standart olan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'ne tabi olma

• Kanunlara tam uyum

• Yüksek standartlarda personel seçme ve kişisel güvenlik araştırması

• Konularında uzman kadrolar

• Uluslar arası eğitim ve yapıcı denetim

• Acil durumlarda anında müdahale ve yönlendirme

• Personel sürekliliğinin korunması

• Yüksek limitli 3. Şahıs Mali Sorumluluk Sigortası

Mevcut ri̇ski̇ kabul edi̇lebi̇li̇r sevi̇yeye i̇ndi̇rgemek

 

G4S, 400’den fazla Firma, 500’ün üzerinde isyerinde,5188 sayılı kanuna uygun olarak yerleştirilen 4000’ün üzerinde
güvenlik personeli ile profesyonel güvenlik anlayışının Türkiye’deki temsilcisi ve öncüsüdür.
^