Skip to main content

G4S Kokpit

Güvenlik Operasyonları Yönetim Sistemi
G4S Kokpit 3

G4S KOKPİT

Güvenlik Operasyonları Yönetim Sistemi

Güvenlik Hizmet Kalitesi Arttırımı ve Optimizasyonu G4S Kokpit mobil uygulamaları ile detaylı bir güvenlik operasyon yönetimini sağlayabilmektedir. Bu teknolojik uygulama, hizmet verimliliğinin ve kalitesinin arttırılması, operasyonel iletişimin hızlı ve etkin olmasına olanak tanımaktadır.

•Merkezi operasyon Yönetimi

•Kritik bilgilerin anlık paylaşımı

•Alınan Hizmetin Kalite takibi

•Anlık KPI ölçümü ve takibi

G4S Kokpit 

G4S Kokpit mobil uygulamaları ile detaylı bir güvenlik operasyon yönetimini sağlayabilmektedir. 
^