Vállalati értékek

Guard

Vállalati értékeink

 Vállalati értékeink azokat a normákat jelölik, amelyeket magunk és a szervezeti kultúra elé követelményként tűztünk, és amelyek tetteinkben és viselkedésünkben egyaránt tükröződnek. 

Szolgáltatást nyújtó vállalatként, működésünket emberi tevékenységre építjük. Úgy tudunk ügyfeleink részére kiváló szolgáltatást nyújtani, ha munkatársainkra támaszkodunk, valamint bízunk abban, hogy ők mindig a vállalat értékei és normái szerint cselekednek. Munkatársaink pedig a vállalatra támaszkodnak, amely biztonságos munkahelyet, fejlesztést, támogatást és irányítást nyújt karrierjük során.

2015-ben megkezdtük vállalati értékeink felülvizsgálatát, melyeket eredetileg 2004-ben, a G4S megalakulásakor fogalmaztunk meg. 

Bár értékeink számos eleme továbbra is fontos szerepet játszik az üzleti stratégiánkban, úgy gondoltuk, hogy munkatársaink felé támasztott elvárásaink és részvényeseink felé tett kötelezettségvállalásunk hangsúlyosabban kellene, hogy megjelenjen közöttük. Arra a következtetésre jutottunk, hogy a régebbieket felülvizsgáljuk, és új értékeket alkotunk.

2016-tól arra összpontosítunk, hogy ezeket az értékeket csoport szinten beépítsük folyamatainkba és a napi gyakorlat részévé, valamint a vezetői ösztönző rendszerek alapjává tegyük. Azokat a helyzeteket, ahol problémákról értesülünk, vagy ahol a személyzet magatartása nem a normáknak és az értékeknek megfelelő, a legnagyobb komolysággal kezeljük. 

Minden hibát jelentünk az illetékes hatóságoknak, és belső vizsgálatot indítunk, vagy külső szakértőt kérünk fel, hogy nevünkben a szükséges vizsgálatot elvégezze. Tanulunk a normák megsértését előidéző helyzetekből és tapasztalatainkat a gyakorlatban is alkalmazzuk, hogy a jövőbeli ismétlődéseket megelőzzük. 

Values
^