Jognyilatkozat

G4S Honlap - Felhasználási feltételek

A honlapon található tartalmak kizárólag abból a célból készültek, hogy információt szolgáltassanak a G4S Plc-ről, annak leányvállalatairól és társult vállalkozásairól („G4S”) és a szolgáltatásokról, amelyeket ezek ellátnak.

A G4S az ésszerűség határain belül elővigyázattal és szakértő módon járt el a honlap tartalmának összeállítása közben, de semmilyen garanciát nem vállal (sem kifejezett sem rejtett módon) a honlapon vagy a honlapon elhelyezett linkkel megjelölt helyen harmadik felek által közzétett bármely információ pontosságáért és teljességéért.

A honlapon semmi nem minősül a G4S részvényeinek értékesítésére vonatkozó ajánlatnak, javaslatnak vagy felhívásnak, sem ajánlatkérésnek vagy vásárlásra való ajánlattételnek.

A honlap megtekintésével Ön elfogadja azt, hogy a törvényi korlátozások figyelembe vétele mellett a G4S semmilyen körülmények között sem vonható felelősségre semmilyen kárért (ide értve a különleges, közvetett vagy következményes károkat is), amennyiben azok (a) a honlapon található információkkal, vagy a honlapon elhelyezett link által megjelölt helyen harmadik felek által közzétett információkkal kapcsolatosan, vagy (b) a honlap működése, vagy nem működése következtében bekövetkező szerződéses eljárás, vagy sérelmi eljárás során keletkeztek.

A G4S a szolgáltatásait és termékeit a G4S ezekre vonatkozó szabványosított szerződéses feltételeiben foglaltak tiszteletben tartása mellett látja el illetve biztosítja, kérésre ezek a szerződéses feltételek rendelkezésre bocsáthatók.

Ez a honlap szerzői jogvédelem alatt áll, és minden itt szereplő G4S szellemi tulajdon (ide értve korlátozás nélkül minden védjegyet, szabadalmat és tervezői jogot) és márka a G4S tulajdonát képezi. Az ezeken az oldalakon elérhető tartalmakat Ön csak a saját számítógépén tárolhatja vagy kinyomtathatja a saját és nem kereskedelmi célú használatára, de a G4S előzetes írásos hozzájárulása nélkül nem módosíthatja vagy használhatja fel újra sem a honlapon található szöveget sem a grafikát. 

^