Elektroninė apsauga - patikima patalpų ir turto apsauga

Elektroninė apsauga - tai:

  • patikima Jūsų patalpų ir turto apsauga,
  • greitas ir efektyvus reagavimas bei pagalba įsilaužimo į patalpas ar teritoriją atveju,
  • greitas perspėjimas avarijų ar gaisro atveju, specialiųjų gelbėjimo tarnybų skubus iškvietimas,
  • vagysčių prevencija.

Jūsų objekte įrengta vietinė apsaugos ir gaisro signalizacija telefonu, Internetu, radijo ar GPRS ryšiu pajungiama į "G4S Lietuva" valdymo centrą.

Valdymo centro operatorius, gavęs apsaugos sistemos suveikimo signalą iš saugomo objekto, radijo ryšio pagalba nedelsdamas informuoja arčiausiai esantį greitojo reagavimo ekipažą, suteikdamas jam išsamią informaciją:

  • objekto pavadinimą,
  • adresą,
  • signalo pobūdį,
  • spindulio ir zonos suveikimo vietą.

Atvykęs ekipažas imasi visų būtinų ir įstatymais leidžiamų priemonių kliento gyvybei, sveikatai ir turtui išsaugoti.

Informaciją apie būsto apsaugą rasite WWW.SAUGUSNAMAI.LT
^