Skip to main content

Elektroninės apsaugos paslaugų teikimo sustabdymas

Klientas, užsisakęs elektroninės apsaugos paslaugas, turi teisę sustabdyti jų teikimą iki 360 kalendorinių dienų raštu įspėjęs saugos tarnybą. Esant numatytam minimaliam naudojimosi paslauga terminui, jis automatiškai prasitęsia tam laikotarpiui, kuriam paslaugos teikimas buvo sustabdytas. Sustabdant paslaugų teikimą klientas turi sumokėti paslaugų teikimo sustabdymo mokestį.

Elektroninės apsaugos paslaugų teikimo sustabdymo mokesčiai

 Mokesčio pavadinimas  Mokesčio dydis, Eur be PVM  Mokesčio dydis, Eur su PVM
 Vienkartinis elektroninės apsaugos / elektroninės apsaugos (stebėsenos) paslaugų teikimo sustabdymo mokestis fiziniams asmenims  33,06 Eur  40,00 Eur
 Vienkartinis elektroninės apsaugos / elektroninės apsaugos (stebėsenos) paslaugų teikimo sustabdymo mokestis juridiniams asmenims  40,00 Eur  48,40 Eur
 Mėnesinis elektroninės apsaugos / elektroninės apsaugos (stebėsenos) paslaugų teikimo sustabdymo mokestis fiziniams asmenims  3,30 Eur/mėn.  3,99 Eur/mėn.
 Mėnesinis elektroninės apsaugos / elektroninės apsaugos (stebėsenos) paslaugų teikimo sustabdymo mokestis juridiniams asmenims  3,30 Eur/mėn.  3,99 Eur/mėn.

Sustabdant elektroninės apsaugos / elektroninės apsaugos (stebėsenos) paslaugų teikimą, taikomas tik vienas iš aukščiau nurodytų mokesčių kliento pasirinkimu: arba vienkartinis elektroninės apsaugos / elektroninės apsaugos (stebėsenos) paslaugų teikimo sustabdymo mokestis, arba mėnesinis elektroninės apsaugos / elektroninės apsaugos (stebėsenos) paslaugų teikimo sustabdymo mokestis. Klientui nenurodžius paslaugos teikimo sustabdymo mokesčio tipo (vienkartinis ar mėnesinis), taikomas mėnesinis paslaugos teikimo sustabdymo mokestis.

Nurodyti mokesčių dydžiai galioja nuo 2023-08-01.

Detali informacija apie elektroninės apsaugos paslaugų sustabdymo sąlygas ir mokesčius nurodoma sutartyje.

^