Skip to main content

Apsaugos darbuotojo pažymėjimas

Kaip gaunamas apsaugos darbuotojo pažymėjimas? Kur kreiptis ir kokius dokumentus pateikti norint gauti apsaugos darbuotojo pažymėjimą? Kiek laiko galioja apsaugos darbuotojo pažymėjimas ir kaip pakeisti ar pratęsti apsaugos darbuotojo pažymėjimą?

Kaip gauti apsaugos darbuotojo pažymėjimą?

Apsaugos darbuotojo pažymėjimą galima gauti išklausius apsaugos darbuotojo kursus, išlaikius apsaugos darbuotojo kursų egzaminą ir gavus apsaugos darbuotojo kursų baigimo pažymėjimą. 

Jeigu planuojate įsidarbinti apsaugos darbuotoju saugos tarnyboje „G4S Lietuva“, mes suteiksime visą reikalingą informaciją ir pagalbą, kad apsaugos darbuotojo pažymėjimo gavimo procesas būtų kuo sklandesnis.

Be to, tiems, kas neturi apsaugos darbuotojo pažymėjimo ir įsidarbinę UAB „G4S Lietuva“ apsaugos darbuotojais (-omis) išdirba nei trumpiau nei pusę metų, apsaugos darbuotojo kursus saugos tarnyba „G4S Lietuva“ apmoka.

Apsaugos darbuotojo pažymėjimas – išduoda policija

Gavus apsaugos darbuotojo kursų baigimo pažymėjimą dėl apsaugos darbuotojo pažymėjimo išdavimo reikėtų kreiptis į artimiausią policijos įstaigos skyrių, kuris teikia licencijavimo paslaugas. 

Norint gyvai kreiptis į policijos padalinį dėl apsaugos darbuotojo pažymėjimo, reikėtų iš anksto rezervuoti tinkamą susitikimo laiką adresu https://www.epolicija.lt/rezervacija/.

Užsakyti apsaugos darbuotojo pažymėjimą galima ir elektroniniu būdu svetainėje https://www.epolicija.lt/> kairiajame meniu „Paslaugos“ > centrinėje puslapio dalyje „Licencijavimo paslaugos (licencijos, leidimai)“ > „Licencijavimo paslaugos > Kitos > Apsaugos darbuotojo pažymėjimo išdavimas“.

Užsakant apsaugos darbuotojo pažymėjimą elektroniniu būdu reikia pateikti tuos pačius dokumentus, kaip ir kreipiantis gyvai, išskyrus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (šiuo atveju jo pateikti nereikia).

Mokestis už apsaugos darbuotojo pažymėjimo išdavimą – 20 Eur.

Apsaugos darbuotojo pažymėjimas išduodamas vėliausiai per 20 darbo dienų nuo dokumentų pateikimo.

Kokius dokumentus reikia pateikti policijai?

Kreipiantis į policiją dėl apsaugos darbuotojo pažymėjimo išdavimo reikės pateikti:

  • prašymą išduoti apsaugos darbuotojo pažymėjimą (prašyme nurodomas asmens vardas, pavardė, gimimo data, deklaruota gyvenamoji vieta, kokiu būdu norima gauti pranešimą apie sprendimą dėl apsaugos darbutojo išdavimą). Prašyme asmuo turi patvirtinti, kad jo veiksnumas nėra apribotas teismo sprendimu, ir sutikti, kad policija teisės aktų nustatyta tvarka atliktų patikrinimus, susijusius su asmens ir turto apsaugos įstatyme nustatytais apribojimais;
  • privalomo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (forma Nr. 047/a), kurioje nurodyta, kad asmens profesija – apsaugos darbuotojas, arba asmens medicininę knygelę (sveikatos pasą) (forma Nr. 048/a), kurioje nurodyta, kad asmuo dirba apsaugos darbuotoju;
  • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (tik tuo atveju, jeigu kreipiamasi gyvai);
  • vieną nuotrauką (3x4 cm), jeigu jos Policijos informacinėje sistemoje nėra;
  • dokumentą, patvirtinantį, kad asmuo išlaikė egzaminą pagal Apsaugos darbuotojo mokymo programą.

Apsaugos darbuotojo pažymėjimas – galiojimas

Įsigaliojus naujai Asmens ir turto apsaugos įstatymo redakcijai nuo 2018 lapkričio 1 d. apsaugos darbuotojo pažymėjimas išduodamas neribotam laikotarpiui, tačiau Asmens ir turto apsaugos įstatyme yra numatyti atvejai, kada išduotas apsaugos darbuotojo pažymėjimo galiojimas panaikinamas.

Anksčiau išduotus apsaugos darbuotojo pažymėjimus, kurie galiojo 5 metus, galima pakeisti (pratęsti).

Kaip pratęsti apsaugos darbuotojo pažymėjimą?

Anksčiau išduotus apsaugos darbuotojo pažymėjimus, galiojančius 5 metus, galima pratęsti – šiuo atveju išklausyti apsaugos darbuotojo kursus ir išlaikyti apsaugos darbuotojo kursų egzaminą nebereikės.

Norint pratęsti apsaugos darbuotojo pažymėjimą reikia kreiptis į artimiausią policijos įstaigą ir pateikti tuos pačius dokumentus, kaip ir kreipiantis dėl naujo apsaugos darbuotojo pažymėjimo išdavimo. Vienintelis skirtumas – norint pratęsti apsaugos darbuotojo pažymėjimą, pažymos, patvirtinančios, jog asmuo išlaikė egzaminą pagal apsaugos darbuotojo mokymų programą, pateikti nereikia.

Naujas apsaugos darbuotojo pažymėjimas išduodamas tik grąžinus prieš tai turėtą pažymėjimą.

Kilus klausimų galite kreiptis nemokamu Policijos numeriu 8 700 60000.

Apsaugos darbuotojo pažymėjimo keitimas

Norint pakeisti apsaugos darbuotojo pažymėjimą reikia kreiptis į artimiausią policijos įstaigą ir pateikti tuos pačius dokumentus, kaip ir kreipiantis dėl naujo apsaugos darbuotojo pažymėjimo išdavimo. Vienintelis skirtumas – norint pratęsti apsaugos darbuotojo pažymėjimą, pažymos, patvirtinančios, jog asmuo išlaikė egzaminą pagal apsaugos darbuotojo mokymų programą, pateikti nereikia.

Naujas apsaugos darbuotojo pažymėjimas išduodamas tik grąžinus prieš tai turėtą pažymėjimą.

Kilus klausimų galite kreiptis nemokamu Policijos numeriu 8 700 60000.

^