Skip to main content

Apsaugos darbuotojo kursai

Norint dirbti apsaugos darbuotoju (-a) pirmiausia reikia išklausyti apsaugos darbuotojo kursus ir išlaikyti apsaugos darbuotojo egzaminą. Čia rasite informaciją apie tai, kiek kainuoja apsaugos darbuotojo kursai, kiek jie trunka, kur vyksta, kokia yra apsaugos darbuotojo mokymo programa ir pan.
Nemokami apsaugos darbuotojo kursai - saugos tarnyba G4S Lietuva

Kiek trunka apsaugos darbuotojo kursai?

Apsaugos darbuotojo kursai trunka 68 akademines valandas.

Kiek laiko (savaičių) truks apsaugos darbuotojo kursai, priklauso nuo apsaugos darbuotojo mokymus organizuojančios įmonės – juos organizuoja profesinio mokymo įstaigos, specializuotos įmonės, organizuojančios įvairius mokymus, kai kurios saugos tarnybos.

Anksčiau saugos tarnyba „G4S Lietuva“ irgi organizuodavo apsaugos darbuotojo mokymus, tačiau nuo 2021-08-10 jų nebeorganizuoja – ir dėl apsaugos darbuotojo mokymų organizavimo bendradarbiauja su UAB „Saugos akademija“.

apsaugos darbuotojo kursai – kur ir kada vyksta

UAB „Saugos akademija“, su kuria saugos tarnyba „G4S Lietuva“ bendradarbiauja, organizuoja apsaugos darbuotojo kursus 4 Lietuvos miestuose:

Teorinė dalis yra dėstoma pagal nustatytą tvarkaraštį nuotoliniu būdu, per internetą, jokia ypatinga programinė įranga nereikalinga. Praktiniai užsiėmimai vyksta konkrečiame mieste nurodytu laiku.  

UAB „Saugos akademija“ stengiasi organizuoti apsaugos darbuotojų kursus kas mėnesį.

Apsaugos darbuotojo kursai – mokymo programa

Apsaugos darbuotojo mokymo programą sudaro teorinė ir praktinė dalis.

Teorinės dalies tikslas – supažindinti su reikalavimais apsaugos darbuotojams, teisiniais šaunamojo ginklo, specialiųjų priemonių, fizinė prievartos panaudojimo pagrindais, profesinės psichologijos pagrindais, tvarkos užtikrinimo masiniuose renginiuose principais ir pan. 

Praktinės apsaugos darbuotojo kursų dalies tikslas – išmokyti būsimuosius apsaugos darbuotojus sulaikyti asmenį ir jį pristatyti į policijos įstaigą, išmokyti veikti kilus gaisrui ir kt.

Apsaugos darbuotojo kursų egzamino klausimai

Apsaugos darbuotojo mokymo programos egzaminą sudaro dvi dalys:

1. Teorinė – testas (įvertinama teigiamai, kai teisingai atsakoma į ne mažiau kaip 24 iš 30 testo klausimų).

2. Praktinė – asmens sulaikymas iš priekio, iš nugaros, antrankių uždėjimas. Vertinami sulaikymo technikos veiksmai ir sulaikyto asmens kontrolė.

Apsaugos darbuotojo kursų egzamino klausimai.

Kita naudinga informacija apie apsaugos darbuotojo (-os) darbą.

Apsaugos darbuotojo pažymėjimas – kaip gauti?

Išklausius  apsaugos darbuotojo kursus, išlaikius egzaminą ir gavus apsaugos darbuotojo kursų baigimo pažymėjimą reikėtų kreiptis į policijos įstaigą dėl apsaugos darbuotojo pažymėjimo išdavimo. 

Jeigu planuojate įsidarbinti apsaugos darbuotoju (-a) saugos tarnyboje „G4S Lietuva“, mes suteiksime visą reikalingą informaciją ir pagalbą, kad apsaugos darbuotojo pažymėjimo gavimo procesas būtų kuo sklandesnis.

Daugiau apie apsaugos darbuotojo pažymėjimo išdavimo procesą >>.

^